GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

"Polak za granicą" - do poprawki

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi internetowy poradnik "Polak za granicą", zawierający szereg przydatnych informacji dla osób wyjeżdżających do innych państw. W przypadku 14 państw poradnik ostrzega też przed "karami za homoseksualizm" (niekiedy ostrzeżenie jest lepiej sformułowane). Problem w tym, że na świecie takich państw jest prawie 80. SPR przeprowadziło analizę poradnika oraz wystąpiło do MSZ o wprowadzenie w nim zmian i uzupełnień.

Nie wiadomo, co zdecydowało, że poradnik ostrzega osoby LGBTQ tylko przed 14 państwami (Bangladesz, Erytrea, Gambia, Libia, Malediwy, Nauru, Pakistan, Papua-Nowa Gwinea, Samoa, Senegal, Tonga, Tunezja, Tuvalu i Wyspy Salomona). Czemu poradnik nie zawiera ostrzeżeń dla osób LGBTQ wybierających się np. na Seszele (skoro ostrzega przed Malediwami) czy do Indii (skoro ostrzega przed Pakistanem)? Nie wiadomo. Niezrozumiałe jest, że w poradniku pominięto ostrzeżenie dla osób LGBTQ przed niektórymi krajami, ktorych prawo przewiduje karę śmierci za współżycie z osobą tej samej płci, jak Afganistan, Arabia Saudyjska, Iran, Jemen, Malezja czy Sudan. Tymczasem o wielu krajach - w tym takich, które nie wydają się być głównymi celami wypraw turystycznych ani biznesowych - poradnik oferuje szczegółowe informacje. Standardem są ostrzeżenia przed przemytem czy posiadaniem narkotyków oraz broni (ostrzeganie przed tym dziwi o tyle, że także w Polsce są to przestępstwa), ale także w zakresie fotografowania osób i obiektów publicznych, dopuszczalnych strojów i zachowania. Kuriozalna i całkowicie niezrozumiała jest też informacja nt. homofobicznego prawa wprowadzonego 30 czerwca 2013 roku w Rosji - choć jest stosunkowo obszerna, to nawet nie wspomniano w niej, że nowe prawo jest wymierzone w osoby LGBTQ (takich słów jak "homoseksualność" czy "biseksualność" w informacji też nie użyto).

Lektura poradnika skłoniła SPR do wystąpienia do MSZ o dokonanie szeregu uzupełnień i zmian w jego treści - szczegółowo wskazanych w naszym piśmie.

MSZ - ws. ''Polak za granicą'' (13.01.20
Adobe Acrobat Document 415.5 KB