GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Ustawowa homofobia w Rosji; co na to Polska? (ciąg dalszy tematu)

W sierpniu 2013 roku SPR zwróciło się do szeregu instytucji publicznych - ministerstw, komisji sejmowych i senackich, władz samorządowych oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego - w sprawie wprowadzonego w Rosji homofobicznego prawa. Nasze pytania dotyczyły m.in. stanowiska poszczególnych instytucji wobec nowej rosyjskiej ustawy i planowanych reakcji na nią; pytaniom towarzyszyło przypomnienie reakcji zagranicznych - np. w piśmie do resortu sprawiedliwości zacytowano wypowiedź niemieckiej ministry sprawiedliwości. Po serii monitów oraz odpowiedzi od części zapytanych instytucji publikujemy wynik tej korespondencji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Nasze pytania:

 1. Jakie jest stanowisko rządu wobec ww. zmian rosyjskiego prawa? Czy rząd uznaje te zmiany za korzystne, obojętne czy niekorzystne?
 2. Czy rząd zareagował lub zareaguje na ww. zmiany rosyjskiego prawa w ramach kontaktów dwustronnych Polska-Federacja Rosyjska? Jeśli zareagował – proszę opisać tę reakcję i podać, kiedy nastąpiła. Jeśli zareaguje – proszę podać, kiedy to nastąpi, oraz opisać planowaną reakcję lub reakcje. Jeśli nie zareagował i nie zareaguje – proszę podać przyczynę.
 3. Czy rząd zareagował lub zareaguje na ww. zmiany rosyjskiego prawa na arenie międzynarodowej, w szczególności na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy oraz Unii Europejskiej? Jeśli zareagował – proszę opisać tę reakcję i podać, kiedy nastąpiła. Jeśli zareaguje – proszę podać, kiedy to nastąpi, oraz opisać planowaną reakcję lub reakcje. Jeśli nie zareagował i nie zareaguje – proszę podać przyczynę.
 4. Jak rząd zamierza chronić osoby posiadające obywatelstwo polskie, przebywające w Rosji lub wybierające się tam, przed nowym prawem, w szczególności przed zarzutami ze strony rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości, że swoim zachowaniem "narzucają rosyjskim dzieciom nietradycyjne wartości rodzinne"? Jeśli rząd nie zamierza chronić tych osób – proszę podać tego przyczynę.
 5. Jak rząd zamierza pomóc osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które – będąc w Rosji – będą protestować przeciwko nowemu prawu i/lun publicznie zachowywać się w sposób sprzeczny z jego intencjami i celami, w następstwie czego zostaną oskarżone o to, że "narzucają rosyjskim dzieciom nietradycyjne wartości rodzinne"? Jeśli rząd nie zamierza pomagać tym osobom – proszę podać tego przyczynę.

Odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

Rosja - MSZ - odpowiedź na pismo SPR (12
Adobe Acrobat Document 1.4 MB

Ministerstwo Sprawiedliwości

Nasze pytania:

 1. Czy – wzorem swojej niemieckiej odpowiedniczki – minister sprawiedliwości zajął stanowisko odnośnie do nowego rosyjskiego prawa?
 2. Jeśli tak – kiedy to nastąpiło i jakie to było stanowisko?
 3. Jeśli nie – proszę podać przyczyny braku stanowiska oraz informację, czy zostanie ono zajęte oraz kiedy.

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości:

Rosja - MS - odpowiedź na pismo SPR (10.
Adobe Acrobat Document 555.0 KB

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Nasze pytania:

 1. Jak rząd zamierza chronić osoby posiadające obywatelstwo polskie, przebywające w Rosji lub wybierające się tam (także w celach turystycznych), przed nowym prawem, w szczególności przed zarzutami ze strony rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości, że swoim zachowaniem "narzucają rosyjskim dzieciom nietradycyjne wartości rodzinne"? Jeśli rząd nie zamierza chronić tych osób – proszę podać tego przyczynę.
 2. Jak rząd zamierza chronić osoby posiadające obywatelstwo polskie, udające się na ww. igrzyska olimpijskie i inne zawody sportowe odbywające się w Rosji, przed nowym prawem, w szczególności przed zarzutami ze strony rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości, że swoim zachowaniem "narzucają rosyjskim dzieciom nietradycyjne wartości rodzinne" (pytanie dotyczy zarówno kadry sportowej jak i publiczności)? Jeśli rząd nie zamierza chronić tych osób – proszę podać tego przyczynę.
 3. Jak rząd zamierza pomóc osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które – będąc w Rosji – będą protestować przeciwko nowemu prawu i/lun publicznie zachowywać się w sposób sprzeczny z jego intencjami i celami, w następstwie czego zostaną oskarżone o to, że "narzucają rosyjskim dzieciom nietradycyjne wartości rodzinne"? Jeśli rząd nie zamierza pomagać tym osobom – proszę podać tego przyczynę.
 4. Czy rozważane jest wycofanie udziału reprezentacji Polski z ww. igrzysk olimpijskich lub innych zawodów sportowych odbywających się w Rosji – w związku z wprowadzeniem nowego prawa?

Brak odpowiedzi ministerstwa.

Polski Komitet Olimpijski

Nasze pytania:

 1. Jak PKOl zamierza chronić osoby posiadające obywatelstwo polskie, udające się na ww. igrzyska olimpijskie i inne zawody sportowe odbywające się w Rosji, przed nowym prawem, w szczególności przed zarzutami ze strony rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości, że swoim zachowaniem "narzucają rosyjskim dzieciom nietradycyjne wartości rodzinne" (pytanie dotyczy zarówno kadry sportowej jak i publiczności)? Jeśli PKOl nie zamierza chronić tych osób – proszę podać tego przyczynę.
 2. Jak PKOl zamierza pomóc osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które – uczestnicząc w ww. igrzyskach olimpijskich lub innych zawodach sportowych odbywających się w Rosji – będą protestować przeciwko nowemu prawu i/lun publicznie zachowywać się w sposób sprzeczny z jego intencjami i celami, w następstwie czego zostaną oskarżone o to, że "narzucają rosyjskim dzieciom nietradycyjne wartości rodzinne" (pytanie dotyczy zarówno kadry sportowej jak i publiczności)? Jeśli PKOl nie zamierza pomagać tym osobom – proszę podać tego przyczynę.
 3. Czy rozważane jest wycofanie udziału reprezentacji Polski z ww. igrzysk olimpijskich lub innych zawodów sportowych odbywających się w Rosji – w związku z wprowadzeniem nowego prawa?

Odpowiedź Polskiego Komitetu Olimpijskiego:

Rosja - PKOl - odpowiedź na pismo SPR (2
Adobe Acrobat Document 392.1 KB

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu RP

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP

Komisja Spraw Zagranicznych Senatu RP

Nasze pytania:

 1. Czy komisje – wzorem komisji Bundestagu – zajęły stanowisko wobec ww. zmian rosyjskiego prawa? Jeśli tak – kiedy i jakie? Jeśli nie – proszę podać przyczynę lub przyczyny, a także wskazać, czy zajęcie stanowiska lub inna reakcja komisji nastąpi oraz w jakim terminie.
 2. Czy komisje wiedzą lub zamierzają dowiedzieć się, jak rząd zamierza: (1) chronić osoby nieheteroseksualne posiadające obywatelstwo polskie, przebywające w Rosji lub wybierające się tam, przed nowym rosyjskim prawem, w szczególności przed zarzutami ze strony rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości, że swoim zachowaniem "narzucają rosyjskim dzieciom nietradycyjne wartości rodzinne", (2) pomóc osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które – będąc w Rosji – będą protestować przeciwko nowemu prawu i/lun publicznie zachowywać się w sposób sprzeczny z jego intencjami i celami, w następstwie czego zostaną oskarżone o to, że "narzucają rosyjskim dzieciom nietradycyjne wartości rodzinne"? Jeśli komisje mają informacje o rządowych planach i zamierzeniach – proszę je udostępnić. Jeśli komisje nie zamierzają dowiedzieć się, jak wyglądają rządowe plany i zamierzenia w ww. zakresie – proszę podać tego przyczynę.

Brak odpowiedzi którejkolwiek z komisji.

Prezydent Miasta Torunia

Przewodniczący Rady Miasta Torunia

Nasze pytania:

 1.  Jakie jest stanowisko władz Torunia wobec ww. zmian rosyjskiego prawa? Czy według władz Torunia zmiany te są korzystne, obojętne czy niekorzystne?
 2. Czy władze Torunia zareagowały lub zareagują na ww. zmiany rosyjskiego prawa w ramach partnerstwa łączącego Toruń z Kaliningradem? Jeśli zareagowały – proszę opisać tę reakcję i podać, kiedy nastąpiła. Jeśli zareagują – proszę podać, kiedy to nastąpi, oraz opisać planowaną reakcję lub reakcje. Jeśli nie zareagowały i nie zareagują – proszę podać przyczynę.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia:

Rosja - PMT - odpowiedź na pismo SPR (28
Adobe Acrobat Document 863.9 KB

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta Torunia:

Rosja - PRMT - odpowiedź na pismo SPR (2
Adobe Acrobat Document 822.9 KB

Prezydent Miasta Grudziądza

Przewodniczący Rady Miasta Grudziądza

Nasze pytania:

 1. Jakie jest stanowisko władz Grudziądza wobec ww. zmian rosyjskiego prawa? Czy według władz Grudziądza zmiany te są korzystne, obojętne czy niekorzystne?
 2. Czy władze Grudziądza zareagowały lub zareagują na ww. zmiany rosyjskiego prawa w ramach partnerstwa łączącego Grudziądz z Czerniachowskiem? Jeśli zareagowały – proszę opisać tę reakcję i podać, kiedy nastąpiła. Jeśli zareagują – proszę podać, kiedy to nastąpi, oraz opisać planowaną reakcję lub reakcje. Jeśli nie zareagowały i nie zareagują – proszę podać przyczynę.

Odpowiedź Prezydenta Miasta Grudziądza:

Rosja - PMG - odpowiedź na pismo SPR (30
Adobe Acrobat Document 198.4 KB

Brak odpowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta Grudziądza.