GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR w Koalicji Przeciw Mowie Nienawiści

SPR wstąpiło do Koalicji Przeciw Mowie Nienawiści, nieformalnego zrzeszenia organizacji, instytucji i osób, którym bliska jest problematyka praw człowieka w Internecie, i które chcą przeciwdziałać mowie nienawiści. Obecnie do Koalicji należy blisko 40 podmiotów.

 

Powstanie Koalicji jest częścią Europejskiej Kampanii Bez Nienawiści, którą prowadzi Rada Europy. W Polsce Kampanię koordynuje Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy Polis.

Celem Kampanii Bez Nienawiści nie jest ograniczenie wolności wypowiedzi w Internecie. Kampania jest skierowana przeciwko mowie nienawiści online, w każdej z jej form, włączając te, które najbardziej dotyczą młodych, czyli cyberprzemoc (prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób poprzez wykorzystanie Internetu i narzędzi elektronicznych) i nienawiść w sieci. Kampania skupia się na edukacji związanej z prawami człowieka, aktywnym uczestnictwie osób młodych i edukacji medialnej.

 

Dla SPR, organizacji działającej na rzecz jednej z najbardziej atakowanych grup społecznych, jaką są osoby LGBTQ, przystąpienie do Koalicji i udział w Kampanii były naturalne.

 

Spotkanie założycielskie Koalicji odbyły się 22-23 października br. w Warszawie. Obecnie do Koalicji należą m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja im. Stefana Batorego, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

 

Działania Koalicji wspierają m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.