GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Wiara i Tęcza oraz SPR piszą do Anny Sobeckiej

Anna E. Sobecka (fot. sobecka.pl)
Anna E. Sobecka (fot. sobecka.pl)

Media doniosły, że na niedawnym I Kujawsko-Pomorskim Kongresie Katolików w Bydgoszczy posłanka Anna Elżbieta Sobecka (PiS) powiązała ze sobą kwestię homoseksualności i ateizacji, mówiąc "Wiem, że były zakusy, aby w telewizji publicznej był program dla homoseksualistów. To byłoby uderzenie w rodzinę, nie można tego pokazywać dzieciom i rodzicom. To sposób na ateizację". Ta wypowiedź zafrapowała zarówno "Wiarę i Tęczę" jak i SPR. W efekcie do posłanki wysłany został list z kilkoma pytaniami i propozycją spotkania.

Pismo WiT i SPR do Anny Sobeckiej.jpg
JPG Image 414.3 KB

Toruń, 11 grudnia 2013 roku

 

Anna Elżbieta Sobecka

biuro poselskie

ul. Mickiewicza 9/6
87-100 Toruń

Szanowna Pani Posłanko,

 

media powiadomiły o przeprowadzonym 16 listopada br. w bydgoskiej Bazylice I Kujawsko-Pomorskim Kongresie Katolików "Stop ateizacji". "Wiara i Tęcza" Grupa polskich chrześcijan LGBTQ oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" z zaciekawieniem zapoznały się z przypisywaną Pani wypowiedzią jak niżej, pochodzącą jakoby z ww. kongresu.

Mediom zależy na tym, żeby każdemu członkowi rodziny nadawać osobne prawa. A rodzina to wspólnota życiowa. Rodzina przetrwa w całości, kiedy będzie silna Bogiem. (…) Wiem, że były zakusy, aby w telewizji publicznej był program dla homoseksualistów. To byłoby uderzenie w rodzinę, nie można tego pokazywać dzieciom i rodzicom. To sposób na ateizację.

Na wstępie zastrzegamy, że – z mediów elektronicznych – powyższą wypowiedź przytoczyły tylko Wiadomości24.pl, Gazeta.pl Bydgoszcz a także – cytujące Gazeta.pl Bydgoszcz – wprost.pl i dziennik.pl. Wypowiedzi tej nie udało nam się odnaleźć w relacji Katolickiej Agencji Informacyjnej ani w reportażu zamieszczonym na stronie www.radiomaryja.pl; co więcej, we wspomnianym reportażu pierwsza część powyższej wypowiedzi jest bardziej rozbudowana. Nie ma wobec powyższego pewności, czy przytoczona wypowiedź nie została przeinaczona, a jej sens – wypaczony, np. podczas jej skracania do relacji prasowej.

 

Jeśli sens Pani wypowiedzi był taki, jak podały ww. media, zwracamy się do Pani z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania.

  1. Co miała Pani na myśli mówiąc o "programie dla homoseksualistów"? Czy chodziło Pani o program cykliczny, który miałby wejść do "ramówki" telewizji publicznej? Czego miałby dotyczyć ten program, jaką problematyką miał się zajmować?
  2. Dlaczego uważa Pani, że pokazywanie "dzieciom i rodzicom" programu telewizyjnego przeznaczonego dla osób homoseksualnych jest szkodliwe i stanowi "uderzenie w rodzinę"? Czemu sądzi Pani, że "dzieci i rodzice" (oczywiście z wyłączeniem homoseksualnych dzieci i homoseksualnych rodziców) oglądaliby taki program – skoro nie byłby dla nich przeznaczony?
  3. Czy – Pani zdaniem – telewizja publiczna emituje programy tylko dla osób heteroseksualnych, i tylko one ją oglądają?
  4. W jaki sposób "program dla homoseksualistów" miałby się przyczynić do "ateizacji"?

W kontekście ostatniego pytania wyjaśniamy, że wiele osób LGBTQ, w tym wiele osób homoseksualnych, to osoby wierzące i praktykujące. Część z nich należy do "Wiary i Tęczy". Podobne grupy są znane z innych krajów (w tym krajów "zlaicyzowanej Europy"), podobnie jak duszpasterstwo osób LGBTQ. Pogodzenie wiary z własną nieheteroseksualnością jest problemem bardzo wielu osób w Polsce i innych krajach, a także przedmiotem troski organizacji LGBTQ. W tym kontekście warto wspomnieć o międzynarodowej konferencji "Keep the Faith" (ang. "utrzymuj wiarę"), która odbyła się rok temu w Brukseli z inicjatywy IGLYO i dotyczyła dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w sektorze młodzieży LGBTQ.

 

Licząc na Pani odpowiedź na powyższe pytania sygnalizujemy, że – dla Pani wygody – wymienione wyżej kwestie możemy omówić z Panią podczas spotkania, np. w trakcie dyżuru poselskiego; w takim przypadku prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres pracowniaroznorodnosci@gmail.com. W innym przypadku prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres: Stowarzyszenie "Pracownia Różnorodności", ul. Jana Mohna 50H/8, 87-100 Toruń.

 

Z poważaniem


/-/ Agnieszka Wiciak

"Wiara i Tęcza"

/-/ Przemysław Szczepłocki

"Pracownia Różnorodności"

/-/ Aldona Lewandowska

"Pracownia Różnorodności"