GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Homofobiczny plakat - dziełem sztuki?

Ponad dwa lata temu plakaty z napisem "Jesteś HOMO – OK! ale NIE SPEDALAJ NIELETNICH! [zwłaszcza za pieniądze]" zostały "dziko", czyli nielegalnie, rozklejone w Warszawie. Ich autor - Wojciech Korkuć - skrył się za fikcyjnym "ruchem higieny moralnej" firmującym plakaty. W. Korkucia nie pociągnięto do odpowiedzialności (nielegalne wyklejenie plakatów to wykroczenie).

Tymczasem w listopadzie br. ten i inne plakaty W. Korkucia pojawiły się na wystawie w gdańskim Teatrze Wybrzeże - i doczekał się obrony ze strony Cezarego Niedziółki, zastępcy dyrektora tego teatru. SPR wysłało do niego list w tej sprawie.

Niedziółka - ws. ''Nie spedalaj nieletni
Adobe Acrobat Document 735.1 KB

Toruń, 06 grudnia 2013 roku

 

Cezary Niedziółka

Teatr Wybrzeże

ul. Św. Ducha 2

80-834 Gdańsk

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

publikacja portalu gazeta.pl z 23 listopada br. przypisała Panu poniższy komentarz do umieszczenia – w ramach wystawy plakatów Wojciecha Korkucia w Teatrze Wybrzeże – plakatu z tekstem "Jesteś HOMO – OK! ale NIE SPEDALAJ NIELETNICH! [zwłaszcza za pieniądze]".

Ja nie rozumiem posądzenia o treści homofobiczne czy dyskryminacyjne. Przekaz plakatu "Jesteś homo - OK. Nie spedalaj nieletnich" jest mocny w treści, ale pozytywny, nikogo nie stygmatyzuje, nie wyklucza, apeluje jedynie o niepodejmowanie czynności seksualnych wobec nieletnich, co chyba nie jest sprzeczne z prawem. Ale nie mogę wykluczyć oczywiście innych interpretacji tego plakatu, tak jak w przypadku każdego dzieła sztuki.

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" nie może – z przyczyn opisanych poniżej – zgodzić się z tym komentarzem.

Przedmiotowy plakat:

  • bazuje na skojarzeniu homoseksualności (fragment "Jesteś HOMO") z myśleniem wyłącznie lub przede wszystkim o współżyciu płciowym (rysunek przedstawiający prącie z mózgiem umieszczonym w żołędziu), w tym współżyciu odpłatnym (fragment "za pieniądze"),
  • sugeruje, że homoseksualność jest czymś złym (przeciw czemu protestuje plakat), co zarazem może być rozpowszechniane, rozprzestrzeniane w społeczeństwie, przenoszone na inne osoby (fragment "NIE SPEDALAJ") i stanowi niebezpieczeństwo zwłaszcza dla osób nieletnich (fragment "NIE SPEDALAJ NIELETNICH"),
  • sugeruje seksualne wykorzystywanie osób nieletnich przez osoby homoseksualne w zamian za pieniądze i przedstawiające właśnie to zjawisko (brak analogicznej akcji w przedmiocie prostytucji, z której korzystają osoby heteroseksualne, co jest całkowitym zaburzeniem proporcji w opisie zjawiska prostytucji) jako poważne zagrożenie, wymagające akcji plakatowej i zwrócenia uwagi społecznej (patrz niżej),
  • insynuuje związek pomiędzy homoseksualnością (fragment "Jesteś HOMO") a pedofilią (fragment "NIE SPEDALAJ NIELETNICH").

Z każdej z ww. przyczyn przedmiotowy plakat zniesławia osoby homoseksualne. Jest on także dla nich obraźliwy – odwołując się do wulgarnego określenia "pedał".

Przypomnieć należy, że homoseksualność jest orientacją seksualną, wrodzona, biologiczną, niezmienną (niezależną od ludzkiej woli) cechą pewnego odsetka populacji. Jak każda orientacja seksualna, homoseksualność jest cechą neutralną – ani lepszą ani gorszą od pozostałych orientacji seksualnych. Podobnie jak biseksualności i heteroseksualności, homoseksualności nie można przenieść na inną osobę, nie można jej narzucić ani jej nabyć, przejąć od inne osoby. Nie ma też żadnego związku pomiędzy orientacją seksualną (dowolną – w tym homoseksualnością) a pedofilią, która jest tzw. parafilią, a jej przejawy (zachowania polegające na współżyciu z osobami poniżej piętnastego roku życia) są przestępstwem. Przedmiotowy plakat propaguje całkowicie nieprawdziwe, bardzo szkodliwe dla osób homoseksualnych, antynaukowe stanowisko ws. homoseksualności. Odwołując się do najniższych instynktów, występując rzekomo w obronie osób nieletnich i z pozycji ochrony moralności (pod plakatem podpisał się anonimowy "ruch higieny moralnej"), jest w rzeczywistości przejawem absurdalnego strachu przed osobami homoseksualnymi, wynikłej z tego homofobicznej nienawiści do nich i potrzeby "ostrzegania" przed nimi. W przesłaniu tego plakatu nie ma niczego "pozytywnego" i w oczywisty sposób stygmatyzuje on osoby homoseksualne. Warto też dostrzec, że W. Korkuć nie miał dość odwagi, aby podpisać się pod przedmiotowym plakatem, kiedy był on nielegalnie rozklejony w Warszawie (patrz niżej) – zamiast tego autor plakatu schował się za szyldem "ruchu higieny moralnej".

Jak zasygnalizowano wyżej, plakaty "Jesteś HOMO - OK! ale NIE SPEDALAJ NIELETNICH! [zwłaszcza za pieniądze]" zostały nielegalnie rozklejone w Warszawie – miało to miejsce na przełomie lipca i sierpnia 2011 roku na nośnikach "CitiPoster" (zarządzanych przez Jacka Korkuć) oraz słupach zarządzanych przez Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych WAREXPO Sp. z o.o. J. Korkuć stwierdził, że plakaty zostały "wyklejone w sposób nieuprawniony, bez jego wiedzy i akceptacji" (tak w informacji przesłanej przez niego do Karoliny Malczyk-Rokicińskiej, pełnomocniczki Prezydent m. st. Warszawy ds. Równego Traktowania); P.U.P.iW.A. WAREXPO Sp. z o.o. oświadczyła z kolei, że nie dokonała ekspozycji ww. plakatów na swoich nośnikach i że jest to przejaw "dzikiego plakatowania"(tak w informacji przesłanej przez ww. spółkę do Stowarzyszenia).

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" jest zasmucone, że plakat W. Korkucia, który z "higieną moralną" ani pozytywnym przesłaniem nie miał niczego wspólnego, natomiast szermował ohydnym, homofobicznym pomówieniem, doczekał się obrony z Pana strony.

 

Z poważaniem

 

/-/ Przemysław Szczepłocki, osoba wchodząca w skład zarządu

/-/ Aldona Lewandowska, osoba wchodząca w skład zarządu

/-/ Monika Dąbrowska, osoba wchodząca w skład zarządu