GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Światowy Dzień AIDS

Światowy Dzień AIDS został wprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia w 1988 roku. Wyznaczono go na 01 grudnia. Pandemia AIDS pochłonęła już ponad 34 miliony ofiar na całym świecie, a ponad 1200 w Polsce. Warto znać podstawowe informacje na temat tego zagrożenia.

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, od wdrożenia badań w 1985 roku do 30 września 2013 roku (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych, w tym eliminacji podwójnie zarejestrowanych zgłoszeń) stwierdzono zakażenie HIV u 17219 obywateli i obywatelek Polski oraz u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski, w tym co najmniej:

 • 5997 zakażonych w związku z używaniem narkotyków,
 • 1197 zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny,
 • 1896 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami,
 • w pozostałych przypadkach brak jest danych o drodze zakażenia.

Ogółem odnotowano 2975 zachorowań na AIDS.

1225 osób chorych zmarło.

Zachorowania na AIDS rozpoznane w latach 2008-2012 (źródło: NIZP-PZH)
Zachorowania na AIDS rozpoznane w latach 2008-2012 (źródło: NIZP-PZH)

Według danych NIZP-PZH dla lat 2008-2012 przyczyny zakażenia dzieliły się następująco:

 • 38,4% - dożylne wstrzykiwanie narkotyków,
 • 23,2% - ryzykowne kontakty heteroseksualne,
 • 18,8% - ryzykowne kontakty seksualne między mężczyznami,
 • 2,1% - dzieci matek zakażonych HIV,
 • 0,1% - zakażenia jatrogenne,
 • aż w 17,3% przypadków przyczyna zakażenia nie jest znana.

Niezależnie od tego, jakiej się jest płci ani orientacji seksualnej - ryzyko zakażenia HIV dotyczy wszystkich osób. Aby je zminimalizować należy:

 • unikać tzw. ryzykownych zachowań,
 • regularnie badać się pod kątem zakażenia HIV.

Kto powinien się badać?

Każda osoba, która:

1. kiedykolwiek miała kontakt seksualny:

 • z mało znaną osobą/osobami,
 • z osobą zakażoną HIV,
 • z osobą, która ma wielu partnerów i/lub partnerek seksualnych

2. miała wielu partnerów/wiele partnerek seksualnych,

3. podczas kontaktów seksualnych nie stosowała prezerwatyw,

4. przebyła jakąś z chorób przenoszonych drogą płciową,

5. kiedykolwiek miała kontakty z osoba przyjmującą narkotyki w iniekcjach,

6. przyjmowała narkotyki w iniekcjach i używała do iniekcji narkotyków lub innych substancji sprzętu do iniekcji, z którego korzystały inne osoby,

7. wykonywała np. tatuaż lub założenie kolczyków (piercing) przy użyciu niedostatecznie wysterylizowanego sprzętu,

8. straciła kiedykolwiek kontrolę nad swoim zachowaniem (pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków zmieniających świadomośd).

Test powinny wykonad też kobiety planujące zajście w ciążę lub będące na początku ciąży, a także ich partnerzy.

Jeśli należycie jednej z ww. grup - badajcie się bezwarunkowo!

Badania pod kątem zakażenia HIV można przeprowadzić w jednym z Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych. W województwie kujawsko-pomorskim są dwa takie punkty - w Bydgoszczy i Toruniu, prowadzone przez Stowarzyszenie Wolontariuszy "RAZEM".

 

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, Bydgoszcz

Godziny pracy:

poniedziałek godz. 15:00 - 19:00

środa godz. 15:00 - 18:00

[ostatnia osoba przyjmowana jest na pół godziny przed zamknięciem punktu]

 

Punkt Konultacyjno - Diagnostyczny przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Szosa Bydgoska 1, Toruń

Kontakt:

tel. (56) 622-68-31

e-mail: pkd.torun@o2.pl
Godziny pracy:

wtorek godz: 15:00 - 18:00

piątek godz: 14:00 - 18:00

[ostatnia osoba przyjmowana jest na pół godziny przed zamknięciem punktu]

 

Adresy Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych z całej Polski dostępne są na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS.