GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

KG Policji wydała poradnik "Po pierwsze człowiek"

Po długich przygotowaniach Komenda Główna Policji wydała "Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji. Praktyczny poradnik" pod red. mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza. Publikacja nie powstałaby bez pomocy i poparcia Rzeczniczki Praw Obywatelskich i Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. Poradnik poświęca sporo miejsca osobom LGBT, a w jego przygotowaniu uczestniczyły KPH, Trans-fuzja i Lambda-Warszawa, zaś SPR dostarczyło wstępny projekt graficzny.

Poradnik "Po pierwsze człowiek" można pobrać ze strony internetowej Informacyjnego Serwisu Policyjnego (uwaga! plik PDF z poradnikiem ma rozmiar 14,5 MB).

Nie byłoby "Po pierwsze człowiek", gdyby nie upór i determinacja insp. K. Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi u Rzeczniczki Praw Obywatelskich 14 czerwca 2012 roku, insp. K. Łaszkiewicz przedstawił pomysł poradnika dla policjantów i policjantek, który o wykluczeniu społecznym, dyskryminacji, uprzedzeniach i stereotypach miał mówić w sposób przystępny, zadawać pytania i dawać na nie odpowiedzi, miał uzupełnić przeprowadzone szkolenia dot. przestępsczości z nienawiści czy inne publikacje policyjne (np. "Służyć i chronić"). Funkcjonowała już wtedy policyjna grupa redakcyjna, a poradnik był w części gotowy - insp. K. Łaszkiewicz zapraszał organizacje pozarządowe, w tym LGBTQ, do udziału w przygotowaniach.

Po wielu miesiącach przygotowań poradnik otrzymał swój końcowy kształt. SPR - podobnie jak inne organizacje zaangazowane w powstanie "Po pierwsze człowiek" - otrzymało list z podziękowaniem od insp. K. Łaszkiewicza.

Poradnik nie jest oczywiście doskonały, nie jest też pierwszą publikacją policyjną, która choćby częściowo dotyczy osób LGBTQ oraz problemu homofobii. Jest natomiast pierwszą publikacją, która robi to tak obszernie, oraz która korzysta z tak szerokiego poparcia - zarówno ze strony władz publicznych jak i organizacji pozarządowych. Mamy wielką nadzieję, że "Po pierwsze człowiek" ułatwi Policji służbę i ochronę osób LGBTQ.

Poradnik "Po pierwsze człowiek" przygotował zespół redakcyjny w składzie:

 • podinsp. Gerard Bah,
 • mł. insp. dr Bogumiła Bogacka-Osińska,
 • mł. insp. Artur Falkiewicz, Zdzisław Huzar,
 • podinsp. Małgorzata Iwańczuk,
 • kom. Mirosława Korejba,
 • Tomasz Mosio,
 • podinsp. Arkadiusz Niziurski,
 • nadkom. Danuta Poważa,
 • mł. insp. dr Zenon Romanek,
 • kom. Anna Rybicka-Nowek,
 • podinsp. Mariusz Skiba,
 • podinsp. Ewa Skowrońska,
 • Monika Traczyk,
 • kom. Marek Waraksa,
 • podinsp. Kamila Zimoń,
 • podinsp. Krzysztof Zygmunt,

pod kierownictwem mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza.

W przygotowaniu poradnika "Po pierwsze człowiek" uczestniczyły następujące organizacje pozarządowe:

 • Centrum Żydowskie w Oświęcimiu,
 • Fundacja "Ocalenie",
 • Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej,
 • Fundacja na rzecz osób transpłciowych "Trans-Fuzja",
 • Stowarzyszenie "Kampania Przeciw Homofobii",
 • Stowarzyszenie "Lambda-Warszawa",
 • Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ",
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
 • Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita",
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "PRO HUMANUM",
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.