GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Oświadczenie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania ws. aktów nienawiści wobec środowiska LGBT

Publikujemy dzisiejsze oświadczenie dr Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, w sprawie aktów nienawiści wobec środowiska LGBT.

Oświadczenie w sprawie aktów nienawiści wobec środowiska LGBT

 

30 Października 2013

 

Dziś w siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii po raz kolejny interweniowała Policja – tym razem zaalarmowana groźbą podłożenia ładunku wybuchowego. Przed paroma dniami ktoś wrzucił granaty dymne do pomieszczenia, w którym odbywał się pokaz filmu o tematyce LGBT. W przestrzeni publicznej osoby nieheteroseksualne spotykają się z nienawistnymi, pogardliwymi wypowiedziami i agresywnym zachowaniem.

 

Jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz jako obywatelka stanowczo protestuję przeciwko wszelkim zachowaniom wynikającym z dyskryminacji osób, które w naszym społeczeństwie stanowią mniejszość. Potępiam nienawiść i agresję wobec nich. Zdecydowana większość Polaków kieruje się podstawowymi zasadami przyzwoitości i tolerancji. Sprawmy, aby wszelkie mniejszości w tym osoby nieheteroseksualne, mogły się czuć w naszym kraju bezpiecznie i godnie, aby nie musiały doświadczać upokorzeń i przemocy fizycznej.

 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania