GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Związki partnerskie wracają do sejmu - po pięciu miesiącach

01 lipca Ruch Palikota ponownie złożył projekt ustawy o związkach partnerskich. Spełniła się w ten sposób zapowiedź posła Roberta Biedronia z końca stycznia. Sojusz Lewicy Demokratycznej ponownie złożył projekt jeszcze 29 stycznia - ale do tej pory nie nadano mu numeru druku sejmowego. Do tematu związków partnerskich nie wróciła - mimo zapowiedzi - Platforma Obywatelska.

Trochę historii. 25 stycznia br. sejm odrzucił w pierwszym czytaniu następujące projekty:

  • ustawy o związkach partnerskich (druk sejmowy nr 552),
  • ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk sejmowy nr 553) - dot. druku sejmowego nr 552,
  • ustawy o związkach partnerskich (druk sejmowy nr 554), przewidującej związki z elementem umownym (inspirowanym przez PACS),
  • ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk sejmowy nr 555) - dot. druku sejmowego nr 554,

[wszystkie cztery ww. projekty złożyła wiosną 2012 roku grupa posłów i posłanek z klubów SLD i Ruchu Palikota]

  • ustawy o umowie związku partnerskiego (druk sejmowy nr 825)

[złożony pod koniec sierpnia 2012 roku przez grupę posłanek i posłów z klubu PO]

Projekty złożone przez SLD czekają na nadanie numeru druku sejmowego
Projekty złożone przez SLD czekają na nadanie numeru druku sejmowego

Już kilka dni później SLD ogłosił, że ponownie składa projekt ustawy o związkach partnerskich. Projekty złożono 29 stycznia, ale do dziś nie nadano im numeru druku sejmowego. Są one takiej treści jak odrzucone projekty z druków sejmowych nr 553 i 555. Przedstawicielem wnioskodawców i wnioskodawczyń jest poseł Ryszard Kalisz, który dwa miesiące po złożeniu projektów został wykluczony z SLD.

Na stronie internetowej sejmu pojawiła się informacja o złożeniu projektów przez RP
Na stronie internetowej sejmu pojawiła się informacja o złożeniu projektów przez RP

Dzień po ogłoszeniu SLD odbyła się konferencja prasowa Ruchu Palikota, na której poseł Robert Biedroń oświadczył, że nowy projekt ustawy został już złożony przez jego partię. W projekcie "uwzględniono analizy i uwagi, które wpłynęły w toku prac nad odrzuconymi propozycjami, między innymi Prokuratury Generalnej, Skarbu Państwa, Sądu Najwyższego i sugestie organizacji pozarządowych, które odgrywały w jego opracowaniu zasadniczą rolę".

W rzeczywistości projekt został złożony dopiero 01 lipca - pięć miesięcy po ogłoszeniu, że to nastąpiło. Obecnie projekt Ruchu - podobnie jak projekt SLD - oczekuje na nadanie mu numeru druku sejmowego.

Porównanie złożonego projektu z projektami odrzuconymi w styczniu wskazuje, że ponownie złożono projekty stanowiące druki sejmowe nr 552 i 553. W pierwszym z nich nie zmienił się nawet przecinek. W drugim - okreslającym termin wejścia w życie nowego prawa - zamiast 01 stycznia 2013 roku (jak w druku sejmowym nr 553) - wskazano 01 stycznia 2014 roku. na tym koniec zmian wprowadzonych do projektów.

Projektu - mimo wyrażenia woli jak najszybszego powrotu do tematu - nie złożyła Platforma Obywatelska. Tym niemniej - jak wynika z enuncjacji prasowych - partia rządząca opracowała nowy projekt ustawy o związkach partnerskich (krążyły też pogłoski o projekcie tzw. konserwatystów, jednak ani go nie pokazano ani nie wyciekł on do prasy - nie wiadomo zatem, czy w ogóle istnieje); kiedy i czy w ogóle zostanie on złożony do laski marszałkowskiej - nie wiadomo.