GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Recydywa z Camerona? (ciąg dalszy)

W lutym SPR napisało do Zespołu Dobrych Praktyk Akademickich w Ministerstwie nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie występów dra Paula Camerona, homofobicznego psychologa z USA (lansowanego jako ekspert i badacz), na polskich wyższych uczelniach. Nadszedł czas na kolejny krok, który ma zapobiec "recydywie z Camerona": SPR wysłało dossier P. Camerona do 60 wyższych uczelni w Polsce, ostrzegając je przed zapraszaniem Paula Camerona, udzielaniem mu gościny czy firmowaniem jego występów w jakikolwiek inny sposób.

Ostrzeżenie przed Cameronem (przewodnie)
Adobe Acrobat Document 539.7 KB
Ostrzeżenie przed Cameronem (informacja)
Adobe Acrobat Document 2.0 MB
Ostrzeżenie przed Cameronem (załączniki)
Adobe Acrobat Document 8.0 MB

Ostrzeżenie przed P. Cameronem wysłano do:

 1. Politechniki Warszawskiej,
 2. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 3. Politechniki Wrocławskiej,
 4. Politechniki Gdańskiej,
 5. Politechniki Śląskiej,
 6. Politechniki Poznańskiej,
 7. Politechniki Łódzkiej,
 8. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
 9. Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza,
 10. Politechniki Częstochowskiej,
 11. Politechniki Białostockiej,
 12. Politechniki Lubelskiej,
 13. Wojskowej Akademii Technicznej im Jarosława Dąbrowskiego,
 14. Politechniki Świętokrzyskiej,
 15. Politechniki Opolskiej,
 16. Politechniki Koszalińskiej,
 17. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
 18. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 19. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 20. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 21. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 22. Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 23. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 24. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 25. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 26. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
 27. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 28. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 29. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 30. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 31. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 32. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
 33. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 34. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 35. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 36. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 37. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
 38. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 39. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 40. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
 41. Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 42. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 43. Uniwersytetu Wrocławskiego,
 44. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 45. Uniwersytetu Warszawskiego,
 46. Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 47. Uniwersytetu Łódzkiego,
 48. Uniwersytetu Śląskiego,
 49. Uniwersytetu Gdańskiego,
 50. Uniwersytetu Szczecińskiego,
 51. Uniwersytetu Opolskiego,
 52. Uniwersytetu w Białymstoku,
 53. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 54. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 55. Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 56. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 57. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 58. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 59. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawa II w Krakowie,
 60. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dodatkowo ostrzeżenia przed P. Cameronem zostaną przekazane toruńskim szkołom wyższym, z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika na czele. 

Dr Paul Cameron (Trójmiasto.tv) podczas występu w kościele Św. Katarzyny w Gdańsku, 20 paździer- nika 2012 roku)
Dr Paul Cameron (Trójmiasto.tv) podczas występu w kościele Św. Katarzyny w Gdańsku, 20 paździer- nika 2012 roku)

Powyższa lista obejmuje m.in. uniwersytety przymiotnikowe i wyższe szkoły techniczne, albowiem w przeszłości okazywało się, że osoby zapraszające do Polski P. Camerona dążyły do tego, aby występ amerykańskiego homofoba odbył się na jakiejkolwiek uczelni wyższej - każda z nich byłaby wykorzystana dla legitymizacji jego poglądów. Zaowocowało to występami P. Camerona w sali wykładowej najętej od Politechniki Śląskiej czy próbą występu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UMK - pod pretekstem wykładu o demografii (którą - co oczywiste - dr P. Cameron nie zajmował się ani się nie zajmuje). Skoro żadna szkoła wyższa nie jest bezpieczna przed zakusami P. Camerona i osób zapraszających go do Polski, ostrzec przed P. Cameronem należało jak najwięcej uczelni.

Więcej nt. ww. wyroków - patrz TUTAJ.