GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Spotkanie organizacji LGBTQ z przedstawicielem Rady Europy

Dziś w warszawskim Biurze Rady Europy doszło do spotkania osób reprezentujących organizacje pozarządowe - w tym LGBTQ - z nowym koordynatorem projektu "Zwalczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową", którym jest pan Bastiaan Winkel.

W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące Fundację Transfuzja, Stowarzyszenie "Kampania Przeciw Homofobii", Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz SPR. Gospodynią spotkania była dr Hanna Machińska, szefowa warszawskiego Biura Rady Europy.

Bastiaan Winkel (fot. Twitter.com)
Bastiaan Winkel (fot. Twitter.com)

Baastian Winkel wyjaśnił przyczyny zmiany na stanowisku koordynatora projektu (pierwotnie był nim pan Dag Robin Simonsen) oraz podał priorytety swojej działalności. Opowiedział też o doświadczeniach zebranych podczas dotych-czasowej pracy jako koordynator ww. projektu, zwłaszcza podczas podróży do krajów, które w nim uczestniczą - oprócz Polski są to Albania, Czarnogóra, Łotwa, Serbia i Włochy.

Organizacje pozarządowe przedstawiły swoje stanowisko w sprawach, które uznano za priorytetowe w ramach ww. projektu, w tym opisały sytuację dot. zmiany polskiego prawa odnośnie do ochrony osób LGBTQ przed przestępstwami z nienawiści, uregulowania dopasowania płci biologicznej do płci psychicznej oraz poprawnienia ustawy antydyskryminacyjnej.

Rano Bastiaan Winkel spotkał się z wicemarszałkinią sejmu Wandą Nowicką oraz posłem Robertem Biedroniem. Na jutro zaplanowane jest spotkanie z panią Wiesławą Kostrzewa-Zorbas z Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz panem Mirosławem Wróblewskim z Biura Rzeczniczki Praw Obywatelskich.