GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR przyjęte do Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

SPR zostało przyjęte do Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskrymina- cyjnej! Nasze stowarzyszenie jest trzydziestym ósmym podmiotem, który dołączył do tej koalicji.

Działania koalicji koordynuje Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Prowadzi ono również stronę internetową koalicji. Zachęcamy do jej odwiedzenia!