GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR chwali Telewizję Polską i rodzinka.pl

zdjęcie za filmweb.pl
zdjęcie za filmweb.pl

W przeszłości SPR miało zastrzeżenia do programów pokazywanych przez Telewizję Polską. Tym razem jest odwrotnie. Spodobało nam się, jak w emitowanym przez TVP serialu "rodzinka.pl", podchodzi się do spraw LGBTQ. W uznaniu tego pozytywnego zjawiska SPR przesłało Telewizji list ze swoimi wrażeniami.

Toruń, 18 marca 2013 roku

 

Telewizja Polska S.A.

ul. Jana Pawła Woronicza 17

00-999 Warszawa

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" z satysfakcją odnotowało, że w jednym z popularnych seriali emitowanych przez Telewizję Polską (dostępnym także bezpłatnie w internecie), tj. w serialu "rodzinka.pl" (przede wszystkim w odcinkach "Nienormalnie normalna rodzina" oraz "O jeden promil za daleko"):

  • znalazły się informacje o homoseksualności, biseksualności oraz społecznym problemie homofobii,
  • potępiono homofobię,
  • zaznaczono, że osobom homoseksualnym należy się taki sam szacunek, jak innym osobom,
  • wskazano, że osoby homoseksualne i pary jednopłciowe powinny liczyć na takie samo wsparcie najbliższych, w tym rodziny, jak osoby heteroseksualne i pary różnopłciowe.
Jan Raubo, otwórca roli Maćka - nastoletniego geja (fot. Agencja Aktorska OPTA s.c.)
Jan Raubo, otwórca roli Maćka - nastoletniego geja (fot. Agencja Aktorska OPTA s.c.)

Powyższe informacje i treści były zgodne z prawdą, nie zawierały przekłamań ani uproszczeń, a zarazem zostały przekazane w sposób przystępny i zrozumiały dla szerokiej publiczności. Jednoznacznie wskazano, że niedopuszczalne i krzywdzące dla osób homoseksualnych jest użycie słów pogardliwych i obraźliwych a odnoszących się do ich orientacji seksualnej ("ciota", "pedzio"); wyraźnie zaznaczono, że użycia tych słów nie można racjonalizować ani bagatelizować. Docenić należy użycie słowa "homofob" (w przestrzeni publicznej używanego rzadko) – otwarcie i w kontekście nie pozostawiającym wątpliwości co do jego znaczenia; ponadto trafnie zestawiono ze sobą rasizm i homofobię oraz obnażono hipokryzję zarzutu o brak "tolerancji" wobec homofobii. Nie sposób też nie zauważyć, że – w odniesieniu do osób homoseksualnych – zamiast nieprawidłowych i lekceważących określeń "preferencje" czy "skłonności" użyto prawidłowego określenia "orientacja". Klarowna wzmianka o biseksualności (choć samo to słowo nie padło) jako jednej z orientacji seksualnych, była jedyną znaną naszemu Stowarzyszeniu informacją na ten temat w polskim programie telewizyjnym – biseksualność jest bowiem niemal zawsze pomijana lub "zapomniana". Na aprobatę zasługuje też wprowadzenie (w sezonie 4 serialu) postaci nastoletniego, ujawnionego geja.

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" dostrzega w powyższym działania na rzecz akceptacji osób nieheteroseksualnych przez społeczeństwo. Działania takie niewątpliwie są częścią dobrze pojętej misji mediów publicznych oraz zasługują na pochwałę i wsparcie. Stowarzyszenie wyraża nadzieję, że Telewizja Polska będzie kontynuować i rozwijać takie działania.

 

Z poważaniem

 

/-/ Monika Dąbrowska

/-/ Przemysław Szczepłocki

 

Do wiadomości:

  • prof. Irena Lipowicz, Rzeczniczka Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
  • dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania, Al. Ujazdowskie 1/3, 00‑583 Warszawa;
  • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa;
  • Rada Etyki Mediów, ul. Woronicza 17, Bud. B15, pok. 13/13A, 00-999 Warszawa.