GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Uwagi SPR do projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015

Do dziś można zgłaszać uwagi do rządowego projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015. To ważny dokument, określający rządową politykę w zakresie równego traktowania, wyznaczający cele tej polityki, kluczowe zadania oraz terminy ich realizacji. Publikujemy uwagi naszego stowarzyszenia - dotyczące słabych i mocnych stron projektu Krajowego Programu.

Projekt Krajowego Programu został udostępniony do konsultacji 20 lutego 2013 roku za pomocą strony internetowej Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. Można go też pobrać poniżej.

krajowy_program_20.02.13.pdf
Adobe Acrobat Document 2.4 MB

Uwagi SPR obejmują zarówno zalety (oczywiście nie wszystkie) projektu Krajowego Programu jak i jego wady. SPR skupiło się w swoich uwagach na kwestiach dotyczących osób LGBTQ.

Pełnomocniczka - przekazanie uwag do KPD
Adobe Acrobat Document 1.6 MB