GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Oświadczenie SPR ws. publikacji Katolickiej Agencji Informacyjnej nt. "Szkoły milczenia"

Wobec opublikowania przez Katolicką Agencję Informacyjną tekstu "Zamach na podręczniki", stronniczego i zawierającego nieprawdziwe, zmyślone przez jej autorkę informacje nt. "Szkoły milczenia", SPR wydało oświadczenie oraz powiadomiło Radę Etyki Mediów.

Toruń, 22 lutego 2013 roku

OŚWIADCZENIE

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” (SPR) zapoznało się z tekstem pt. „Zamach na podręczniki”, którego autorką jest Alina Petrowa-Wasilewicz, opublikowanym 12 lutego 2013 roku przez Katolicką Agencję Informacyjną (KAI), i – odnosząc się do tego tekstu – oświadcza jak niżej.

 

1. SPR cieszy się z zainteresowania KAI raportem z weryfikacji podręczników szkolnych „Szkoła milczenia” – tym bardziej, że do zainteresowania tego doszło bez jakichkolwiek starań SPR. Doniesienie KAI poświęcone „Szkole milczenia”, obszernie cytujące raport, z pewnością przyczyni się do wzrostu zainteresowania tą publikacją – i to, pomimo poniższych zastrzeżeń, jest niewątpliwą wartością w/w tekstu.


2. KAI ani autorka w/w tekstu w żadnym czasie nie skontaktowały się z SPR w sprawie „Szkoły milczenia”. Tym samym KAI i autorka w/w tekstu nie tylko pozbawiły się wiedzy nt. „Szkoły milczenia” ale doprowadziły do powstania jednostronnej relacji nt. przedmiotowego raportu.


3. Twierdzenia, że:

1) autorzy „Szkoły milczenia”:

a) domagają się „weryfikacji rzeczoznawców i nauczycieli”,

b) „postulują wprowadzenie nowych podręczników opartych na zasadach LGBTQ”,

c) „stawiają sobie za cel doprowadzenie do zmian (…) osób zatrudnianych jako ekspertów oceniających podręczniki i »nieprawomyślnych« nauczycieli”

2) przedmiotowy raport „odzwierciedla ideologię osób LGBTQ”,

są nieprawdziwe i zostały zmyślone przez autorkę w/w tekstu.

 

4. Zawarta w w/w tekście wypowiedź Aleksandra Stępkowskiego, odwołująca się do art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 3 Konstytucji RP, neguje nie tylko możliwość weryfikacji treści podręczników w ramach projektu SPR, który zaowocował wydaniem „Szkoły milczenia”, ale także samo ustalanie treści edukacyjnych przez państwo oraz ocenę podręczników przez rzeczoznawców i rzeczoznawczynie MEN – co ewidentnie ma miejsce i co w żaden sposób nie narusza konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wypowiedź A. Stępkowskiego – absolutyzująca prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – nie może być zatem traktowana poważnie. Dodać wypada, że A. Stępkowski już wcześniej wypowiedział się na temat „Szkoły milczenia”, naruszając przy tym dobra osobiste SPR oraz obrażając osoby LGBTQ; na uwagę zasługuje, że A. Stępkowski potępił raport z weryfikacji podręczników jeszcze przed jego powstaniem.

 

5. Nieprawdą jest – jak insynuuje w w/w tekście Teresa Król – że w przedmiotowym raporcie „pominięto inne obowiązujące podręczniki, np. Andrzeja Jaczewskiego i Zbigniewa Izdebskiego: »Kocha, lubi szanuje« czy Alicji Sługołęckiej-Lach i Grażyny Tworkiewicz: »Ja i Ty. Wychowanie do życia w rodzinie«”. Sposób, w jaki ustalono 51 podręczników podlegających weryfikacji w ramach projektu zrealizowanego przez SPR, został szczegółowo opisany w „Szkole milczenia”: nastąpiło to za pomocą ankiet w szkołach w Toruniu i Grudziądzu oraz lustracji ogólnodostępnych zestawień podręczników używanych przez szkoły w roku szkolnym 2011/2012. Dodać należy, że wymienione przez T. Król podręczniki nie są aktualnie dopuszczone do użytku szkolnego a autorka pierwszego z nich nosi nazwisko Długołęcka-Lach a nie „Sługołęcka-Lach”.

Poniżej udostępniamy tekst naszego wniosku o zajęcie się tekstem "Zamach na podręczniki" przez Radę Etyki Mediów.

REM - ws. KAI (22.02.2013).pdf
Adobe Acrobat Document 310.7 KB