GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Projekty ustaw odrzucone - jak głosowano

Podczas piątkowych głosowań sejm odrzucił w pierwszym czytaniu wszystkie projekty ustaw dotyczących związków partnerskich (druki sejmowe 552, 553, 554, 555 i 825). Wniosek o odrzucenie projektów złożyły we czwartek kluby PiS oraz Solidarna Polska. W żadnym z pięciu głosowań (nad każdym projektem ustawy głosowano odrębnie) nie znalazła się sejmowa większość, która była zainteresowana dalszymi pracami nad projektami. Najbliżej ocalenia był projekt PO (druk 825). SPR przyjrzało się, jak głosowały osoby wybrane do sejmu z województwa kujawsko-pomorskiego - do których przed głosowaniem wysłano apel o merytoryczną pracę nad projektami.

Poniższa tabela (zachęcamy do jej powiększenia i przestudiowania) przedstawia, jak nad poszczególnymi projektami głosowały osoby wybrane z okręgów wyborczych Toruń i Bydgoszcz. Podczas głosowań na sali nie zabrakło żadnej z nich. Tabela pokazuje dodatkowo, jak głosowały te osoby z Rady Ministrów, które jednocześnie sprawują mandat poselski, a także głosowanie Prezydium Sejmu.

Analizując wyniki głosowania warto pamiętać, nad czym faktycznie głosowano: nie nad przyjęciem (uchwaleniem) ustaw, ale nad wnioskiem o ich odrzucenie. Gdyby wniosek o odrzucenie projektów nie został złożony lub gdyby odrzucono ten wniosek w głosowaniu, nie oznaczałoby to, że sejm przyjął (uchwalił) ustawy. Do tego droga byłaby nadal bardzo daleka. Sejm kontynuowałby prace nad projektami w jednej z komisji - w trakcie tych prac projekty mogłyby ulec zmianie, mogłyby zostać okrojone lub rozwinięte, trwałaby nad nimi debata. Piątkowe głosowanie pokazało zatem, że sejmowa "konserwatywna" większość nie jest zainteresowana jakąkolwiek debatą ws. związków partnerskich.

Do osób, które broniły projektów przed odrzuceniem, SPR skierowało listy z podziękowaniem (poniżej przykładowy list - skierowany do posłanki Anny Bańkowskiej). Oprócz osób wybranych z województwa kujawsko-pomorskiego list z podziękowaniem wysłano też do posłanki Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, która jest Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania.

Bańkowska - podziękowanie (28.01.2013).p
Adobe Acrobat Document 218.7 KB

Do wszystkich pozostałych osób SPR skierowało listy z prośbą o wyjaśnienie powodów, dla których były one za odrzuceniem projektów lub wstrzymały się od głosu nad nimi (poniżej przykładowy list - skierowany do posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego). Najobszerniejszy list wysłano do posłanki Anny Sobeckiej, która zabrała głos podczas czwartkowej debaty w sejmie (poniżej).

Ardanowski - pismo (28.01.2013).pdf
Adobe Acrobat Document 204.0 KB
Sobecka - pismo (29.01.2013).pdf
Adobe Acrobat Document 860.2 KB

SPR będzie zabiegało o odpowiedzi na swoje listy - chcemy poznać powody, dla których projekty ustaw dot. związków partnerskich zostały tak gładko odrzucone. W razie potrzeby spotkamy się z osobami, do których wysłano listy - także po to, aby przekonać, że związki partnerskie nie są zagrożeniem ani naruszeniem konstytucji i że stanowią odpowiedź na szereg problemów związków jednopłciowych.