GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Dziwne "prywatne" i "osobiste" wypowiedzi J.Gowina i M.Królikowskiego

Podczas czwartkowej debaty nad projektami ustaw dot. związków partnerskich wypowiedział się Michał Królikowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Duża część jego wypowiedzi dotyczyła "konkubinatów homoseksualnych", które rzekomo funkcjonują w polskim prawie i powodują, że wprowadzanie związków partnerskich nie jest takie potrzebne. Jeszcze ciekawsze okazało się to, w jakim charakterze wypowiedział się M. Królikowski - czy była to jego wypowiedź prywatna, zawodowa ("jako profesora prawa"), jako przedstawiciela ministerstwa czy Rady Ministrów. Bardzo podobne wątpliwości pojawiły się w przypadku piątkowego wystąpienia Jarosława Gowina, Ministra Sprawiedliwości. SPR prosi o wyjaśnienia.

Nasz list do M. Królikowskiego to obszerna prośba o uzasadnienie jego tezy, że w Polsce funkcjonują "konkubinaty homoseksualne". Nie mówi o nich żadna ustawa, liczne orzeczenia Sądu Najwyższego świadczą o czymś zupełnie odmiennym (konkubinat jest wg nich wyłącznie związkiem osób różnej płci) a większość środowiska naukowego podziela poglądy Sądu.

Skąd zatem "konkubinaty homoseksualne" w wystąpieniu M. Królikowskiego - doktora habilitowanego nauk prawnych? Czyżby za sprawą uchwały Sądu Najwyższego sprzed równo dwóch miesięcy sytuacja prawna par jednopłciowych zmieniła się tak radykalnie? Nasz list to prośba o wyjaśnienie tej sprawy - bardzo ważnej przecież dla wszystkich par jednopłciowych (konkubinat jest wprawdzie związkiem nieformalnym, ale wiąże się z pewnymi prawami i - jednocześnie - ograniczeniami).

Michał Królikowski - pismo (29.01.2013).
Adobe Acrobat Document 3.7 MB

Nasz list do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) dotyczy upoważnień M. Królikowskiego oraz J. Gowina, z których korzystali występując na forum sejmu. M. Królikowski zaczął swoje czwartkowe wystąpienie od stwierdzenia, że w sprawie projektów ustaw o związkach partnerskich Rada Ministrów nie przyjęła stanowiska. Dzień później potwierdził to premier Donald Tusk. Czy to, co w sejmie mówili M. Królikowski i J. Gowin było ich "prywatnymi opiniami"? W czym imieniu - oprócz własnego - się wypowiadali?

KPRM - pismo (29.01.2013).pdf
Adobe Acrobat Document 532.1 KB