GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

"Szkoła milczenia" wieńczy projekt weryfikacji podręczników

Ponad rok trwał projekt pn. "Przegląd treści szkolnych podręczników do biologii, WOS i WDŻR pod kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych". W jego trakcie czterech ekspertów - seksuolog dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, socjolog dr hab. Jacek Kochanowski, pedagog dr Krzysztof Wąż oraz psycholog dr Robert Kowalczyk - przeanalizowało treść 51 podręczników do gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Efektem ich pracy jest opracowanie "Szkoła milczenia", które niebawem ukaże się drukiem.

Projekt zrealizowano dzięki grantowi przyznanemu SPR przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu dotacyjnego "Demokracja w Działaniu".

Dzięki grantowi SPR mogło zlecić weryfikację treści podręczników ekspertom oraz skutecznie rozpowszechnić wyniki ich pracy. "Szkoła milczenia" zostanie wydana w 500 egz. i przekazana nauczycielom i nauczycielkom biologii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie. Publikacja trafi też m.in. do rzeczoznawczyń i rzeczoznawców Ministerstwa Edukacji Narodowej, od recenzji których zależy dopuszczenie danego podręcznika do użytku szkolnego.

Opis zrealizowanego projektu, wnioski płynące z weryfikacji treści podręczników oraz końcowe rekomendacje zawarte są w publikacji "Szkoła milczenia", którą niniejszym udostępniamy.

Szkoła milczenia z okładkami.pdf
Adobe Acrobat Document 3.1 MB