GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Skarga do ministra Michała Boniego

od lewej: Michał Boni, Sławoj Leszek Głódź (fot. Tomasz Gołąb)
od lewej: Michał Boni, Sławoj Leszek Głódź (fot. Tomasz Gołąb)

Wraz ze zbliżaniem się posiedzenia sejmu, podczas którego ma nastąpić pierwsze czytanie projektów ustaw o związkach partnerskich, odzywają się głosy wieszczące nieszczęście i katastrofy - jeśli tylko któryś z projektów zamieni się w obowiązujące prawo. Dwa takie głosy należą do Antoniego Szymańskiego i Pawła Wosickiego - członków "zespołu ds. rodziny" Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski. SPR zwróciło się do ministra Michała Boniego, który jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej, w sprawie tej wypowiedzi.

17 stycznia niektóre media - zwłaszcza te, które używają nazw "katolickie", "prawicowe" i "konserwatywne" - opublikowały poniższy list.

Związki partnerskie godzą w małżeństwo i rodzinę

 

Przed debatą Sejmu RP nad projektami aktów prawnych, mającymi wprowadzić w Polsce związku partnerskie (24/25.01.2013 r.), chcemy wyrazić obywatelskie zaniepokojenie i przekazać do publicznej wiadomości następujące uwagi.

 

I. Projekty te zmierzają do nadania dowolnym parom osób pełnoletnich: hetero czy homoseksualnym, praw i obowiązków małżeństwa, przez co kwestionują ład społeczny oparty na wspólnotach podstawowych: małżeństwie i rodzinie. Są one sprzeczne z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Przypomnijmy: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej (Art.18).

 

Małżeństwo stanowi fundament rodziny i rozwoju społecznego. Tam gdzie małżeństwo zostało zdeprecjonowane, pojawiały się na masową skalę takie zjawiska jak: rozwody, samotne wychowywanie dzieci, ubóstwo czy przestępczość. Trudno będzie uporać się z dramatem demograficznym, jaki obecnie przeżywamy, gdy małżeństwo będzie nadal osłabiane.

 

II. Rząd w ostatnich tygodniach zapewnia, iż 2013 rok będzie rokiem szczególnie poświęconym rodzinie. Stąd zapowiedzi wydłużenia urlopów rodzicielskich czy zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach. Działania te winny być rozszerzane, powinien też powstać program polityki rodzinnej, tak potrzebny w kontekście problemów polskich rodzin. Rząd zobowiązał się do przygotowania takiego programu w 2008 r. w deklaracji nt. polityki rodzinnej, przygotowanej w ramach Komisji Wspólnej.

 

III. Jesteśmy przekonani, że racją stanu Polski jest ochrona rodziny i jej fundamentu, jakim jest małżeństwo oraz sprzyjająca temu racjonalna polityka rodzinna. Projekty związków partnerskich są z tym sprzeczne.

 

(-) Antoni Szymański

(-) Paweł Wosicki

Członkowie Zespołu ds. Rodziny

Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski

Ponieważ zaniepokoiła nas ta wypowiedź oraz to, że jej autorzy posłużyli się swoimi funkcjami publicznymi dla zainteresowania mediów wyrażanym przez siebie "obywatelskim zaniepokojeniem" (czyli prywatnym zaniepokojeniem) - SPR skierowało poniższy list do min. Michała Boniego, współprzewodniczącego Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski.

Komisja wspólna - ws. Wosickiego i Szyma
Adobe Acrobat Document 1.0 MB

Toruń, 19 stycznia 2013 roku

 

dr Michał Boni

Minister Administracji i Cyfryzacji

Współprzewodniczący Komisji Wspólnej

przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

uwagę Stowarzyszenia Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" zwrócił załączony list, który Antoni Szymański i Paweł Wosicki – członkowie "zespołu ds. rodziny" Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski – skierowali do mediów. 17 stycznia 2013 roku został on opublikowany m.in. przez Katolicką Agencję Informacyjną oraz portal wpolityce.pl. Nasze zaniepokojenie wzbudziły dwie okoliczności jak niżej.

 

  1. Brak jakichkolwiek podstaw dla alarmistycznych tez listu. P. Wosicki i A. Szymański nie przestawili jakiegokolwiek dowodu na potwierdzenie swojego najpoważniejszego zarzutu (tam gdzie małżeństwo zostało zdeprecjonowane, pojawiały się na masową skalę takie zjawiska jak: rozwody, samotne wychowywanie dzieci, ubóstwo czy przestępczość), nie wykazali związku pomiędzy wprowadzeniem związków partnerskich w kształcie jak w projektach złożonych do laski marszałkowskiej (druki sejmowe nr 552-555 oraz nr 825) a deprecjacją małżeństw ani nie poparli żadnego ze swoich pozostałych twierdzeń. W efekcie ich list – odwołujący się m.in. do racji stanu, konstytucji oraz racjonalnego prowadzenia polityki przez państwo – jest jedynie zbitką pustych frazesów mających przesłonić homofobię autorów.
  2. Pomieszanie prywatnych poglądów z pełnioną funkcją. List zaczyna się wyjaśnieniem, że ma on wyrazić obywatelskie zaniepokojenie P. Wosickiego i A. Szymańskiego oraz przekazać do publicznej wiadomości ich uwagi dotyczące wprowadzenia związków partnerskich w Polsce. Autorzy nie podpisali jednak listu "po prostu" jako Paweł Wosicki i Antoni Szymański, ale z wyraźnym zaznaczeniem, że są Członkami Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski. Tym właśnie należy tłumaczyć zainteresowanie mediów przedmiotowym listem. Jego autorzy wystąpili zatem nie jako "zwykli obywatele", pragnący wyrazić swoje stanowisko w sprawie, którą – podczas najbliższego posiedzenia – ma zająć się sejm, ale podpierając się autorytetem komisji, której jest Pan współprzewodniczącym. W naszym odczuciu takie mieszanie wyrażania prywatnego obywatelskiego zaniepokojenia z pełnioną publiczną funkcją jest niedopuszczalne, sugeruje bowiem m.in. to, że wypowiedź autorów listu jest stanowiskiem Komisji Wspólnej przedstawicieli rządu i Konferencji Episkopatu Polski.

Wobec powyższego zwracamy się do Pana o wyjaśnienie, w jakim charakterze wypowiedzieli się P. Wosicki i A. Szymański oraz – jeśli potwierdzi się, że załączony list był ich wyłącznie prywatną inicjatywą – wyciągnięcie wobec nich konsekwencji oraz zapewnienie, że podobna sytuacja nie będzie więcej miała miejsca.

 

Z poważaniem

 

(-) Monika Dąbrowska

osoba wchodząca w skład zarządu

(-) Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu

 

Do wiadomości:

dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania, Al. Ujazdowskie 1/3, 00‑583 Warszawa.