GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Homofobiczne rozporządzenie zniknie - ale dopiero w drugiej połowie 2013 roku

fot. Andrzej Hulimka
fot. Andrzej Hulimka

Zgodnie z zapowiedzią z czerwca, SPR "przypomniało się" ministerstwu zdrowia ws. uchylenia obecnego, homofobicznego rozporządzenia dot. kształcenia pielęgniarek. Poprzednio okazało się, że choćby ministerstwo chciało to swojego rozporządzenia - które zaliczało homoseksualność do zaburzeń patologii seksualnych - uchylić nie może. Jedynym sposobem na pozbycie się homofobicznego aktu prawnego było wprowadzenie nowego rozporządzenia - prace nad nim trwały. Teraz pojawiła się data jego wejścia w życie. Niestety - dość odległa.

Chodzi o zastąpienie nowymi przepisami obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 października 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2003 roku, Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.). Z odpowiedzi ministerstwa, która dotarła do nas ostatnio (skan do pobrania - poniżej), nowe rozporządzenie wejdzie w życie 23 sierpnia 2013 roku.

Ministerstwo Zdrowia (10.12.2012).pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB