GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Bruksela miejscem dialogu multikulturowego i religijnego

Publikujemy relację i zdjęcia naszej wysłanniczki, Aleksandry "Oluś" Skonieczka, z konferencji "Keep the Faith", zorganizowanej przez IGLYO, która odbyła się 30.10.-04.11.2012 w Brukseli. Celem konferencji była promocja dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w sektorze młodzieży LGBTQ.

Konferencja "Keep the Faith", zorganizowana przez IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organization), miała miejsce w Brukseli, gdzie gościła nas lokalna organizacja "Wel Jong Niet Hetero". W pięciodniowym spotkaniu wzięły udział osoby z łącznie 26 krajów, które dyskutowały o kwestiach związanych z różnorodnością kulturową, religijną oraz działaniach, które mają w przyszłości przyczynić się do rozwoju dialogu na tej płaszczyźnie.

Co nas połączyło? Wszystkie osoby należały do organizacji zajmujących się pracą na rzecz osób LGBTQ. Cech wspólnych było wiele ale ważniejsze było zróżnicowanie kulturowe i religijne. Każde z nas reprezentowało inny kraj a często również inne wyznanie/religię. Pierwszym zadaniem, które nas czekało, było nawiązanie dialogu pomiędzy nami, integracja i otwarcie na drugiego człowieka.

Wiele godzin zajęły nam wspólne warsztaty, wykłady, ćwiczenia i dyskusje, a także wieczorne rozmowy. Na porządku dziennym była wymiana doświadczeń, historii coming outów oraz „dobrych praktyk”, które sprawdziły się w naszej pracy. Sporo czasu poświęcono na dyskusje, gdyż próbując ustalić wspólne cele i problemy do rozwiązania, trzeba było wsłuchać się w głosy poszczególnych krajów, co – wbrew pozorom – nie jest łatwe, gdyż każdy kraj ma inne doświadczenia i potrzeby.

Każda z osób uczestniczących w spotkaniu ciężko pracowała, by osiągnąć porozumienie i kompromis z innymi. Dzięki temu udało nam się nawiązać międzynarodowe znajomości, które – mam taką nadzieję – już niebawem zaowocują konkretnymi projektami oraz pomogą w działaniach lokalnych.

Myślę, że nie ma osoby, która brała udział w tej kilkudniowej konferencji i nie czuje się choć trochę odmieniona. Sprawiły to: duża dawka wiedzy, którą udało nam się przyswoić w krótkim czasie, poznanie wielu nowych osób, w tym nowych przyjaciół, oraz udział w praktykach i czynnościach, do których na co dzień nie ma dostępu, jak np. rozpoczęcie Szabatu czy modlitwa muzułmańska.

Choć podczas tego wyjazdu wylałam wiele potu i łez, to wspominam ten czas z uśmiechem, gdyż jego było tam najwięcej. Każda dyskusja prowadziła do konsensusu oznaczała prawdziwy dialog – na razie pomiędzy sobą. Kolejne próby dialogu podejmować będziemy w swoich krajach – ale ze świadomością, że wspierają nas ludzie poznani podczas brukselskiego spotkania.

Dziękuję wszystkim osobom, które wraz ze mną brały udział w konferencji! Jesteście niesamowitymi ludźmi i bardzo cieszę się, że mogłam Was poznać! Keep the Faith! Dialog is possible!

Aleksandra "Oluś" Skonieczka

Poniżej wybrane zdjęcia z konferencji "Keep the Faith".