GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

MEN "odpowiada" na pytania radnego Krystiana Legierskiego

Trzy miesiące zajęło urzędniczce Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielenie odpowiedzi na pytania, które - w obecności m.in. delegacji Rady Europy oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania - zadał jej Krystian Legierski, warszawski radny i działacz LGBTQ. Przez ten czas SPR nie pozwalało MEN zapomnieć o sprawie. A ponieważ odpowiedź, która ostatecznie się pojawiła, niczego nie wnosi - drążymy temat dalej.

18 lipca br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja inaugurująca w Polsce Projekt Rady Europy „Zwalczanie dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej”. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowały:

  • Beata Pawłowska - szefowa Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania,
  • Małgorzata Szybalska - szefowa Departamentu Programów Nauczania i Podręczników.

W toku dyskusji wieńczącej konferencję warszawski radny Krystian Legierski zapytał w/w przedstawicielki MEN co – wg założeń rządu – powinna wiedzieć osoba uczęszczająca do szkoły na temat:

  • homoseksualności,
  • transseksualności,
  • związków osób tej samej płci,
  • rodzicielstwa osób homoseksualnych,
  • zdrowia seksualnego osób homoseksualnych.

Ponieważ obie przedstawicielki MEN opuściły konferencję wkrótce po zadaniu powyższych pytań a przed udzieleniem na nie odpowiedzi, SPR zwróciło się do nich pisemnie w tej sprawie - najpierw 22 lipca br. a ponownie, wobec braku odpowiedzi, 10 września br.

MEN - pytania bez odpowiedzi (22.07.2012
JPG Image 305.7 KB
MEN - pytania bez odpowiedzi - monit (10
Adobe Acrobat Document 309.8 KB

Odpowiedź z MEN, podpisana przez panią M. Szybalską, dotarła do nas dwa dni temu - czyli ponad trzy miesiące po tym, jak zadane zostały powyższe pytania. Zamieszczamy skan tej odpowiedzi.

MEN - odpowiedź.pdf
Adobe Acrobat Document 418.1 KB

W czym zatem problem? Otóż pismo MEN nie zawiera odpowiedzi na pytania Krystiana Legierskiego - odnosi się do nich jedynie pośrednio, stwierdzając, że "zagadnienia dotyczące seksualności, orientacji seksualnej oraz zdrowia seksualnego zostały uwzględnione w podstawie programowej przedmiotów wychowanie do życia w rodzinie i biologii".

 

Innymi słowy: zamiast odpowiedzieć na pytanie, co powinny wiedzieć osoby uczęszczające do szkoły, MEN odesłało SPR do lektury rozporządzenia o tzw. podstawie programowej. Żeby było śmieszniej - w piśmie MEN wskazano rozporządzenie, które weszło w życie 01 września br., czyli półtora miesiąca po tym, jak zadano powyższe pytania.

 

To jednak nie wszystko: wbrew temu, co napisała pani M. Szybalska z MEN, podstawa programowa przedmiotu biologia nawet słowem nie wspomina o seksualności, orientacji seksualnej ani zdrowiu seksualnym (o transseksualności czy związkach jednopłciowych nie wspominając). Z kolei podstawa programowa nieobowiązkowego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jest - oględnie to ujmując - mglista. Słowa "orientacja seksualna", "homoseksualność", "biseksualność" czy "transseksualność" nie pojawiają się w podstawie programowej tego ani jakiegokolwiek innego przedmiotu. O "mniejszościach seksualnych" (czymkolwiek są) wspomina podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie - i to tylko w "zakresie rozszerzonym" na etapie liceów.

 

Wszystkie wątpliwości SPR co do pisma MEN zostały wyłożone w liście, który wysłano do pana Mirosława Sielatyckiego, podsekretarza stanu w ministerstwie, odpowiedzialnego m.in. za podstawę programową, podręczniki i doskonalenie nauczycieli. Liczymy, że - tym razem - MEN stanie na wysokości zadania i - zamiast zbywać pytania - udzieli na nie rzetelnej odpowiedzi.

MEN - Sielatycki (25.10.2012).pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB