GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Rząd i BAS przeciwne zmianie kodeksu karnego - żenujące "opinie" poddane analizie

Polski rząd - ten sam, którego premier powiedział, że "sam w sobie nie ma za grosz tolerancji dla homofobów" - nie chce karać za mowę nienawiści ani inne przestępstwa motywowane homofobią. Taki wniosek płynie ze stanowiska rządowego wobec projektu zmiany art. 119, 256 i 257 kodeksu karnego, złożonego przez opozycję a przygotowanego przez organizacje LGBTQ. Analogiczne stanowisko zajęło Biuro Analiz Sejmowych. Z kolei Prokurator Generalny i Krajowa Rada Sądownictwa nie mają niczego przeciw zmianie prawa.

Projekt Ruchu Palikota złożono 07 marca 2012 roku (druk sejmowy nr 340). To ulepszona wersja projektu, który został złożony pod koniec poprzedniej kadencji przez SLD. 20 kwietnia 2012 roku Sojusz "swój" złożył projekt zmian w kodeksie karnym (druk sejmowy nr 383). Mamy zatem dwa "konkurujące" ze sobą projekty o wspólnej treści i nieco różnych uzasadnieniach (druk nr 340 ma uzasadnienie rozszerzone i zmienione - względem poprzedniej kadencji; druk nr 383 zachował uzasadnienie bez zmian).

W ciągu ostatnich kilku miesięcy do propozycji zmian w kodeksie karnym, które mają chronić przed hate crimes na tle orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, płci, wieku i niepełnosprawności, ustosunkowały się następujące podmioty:

  • Prokurator Generalny,
  • Krajowa Rada Sądownictwa,
  • Krajowa Rada Prokuratury,
  • Rada Ministrów,
  • Biuro Analiz Sejmowych (BAS).

Wielkiego zaskoczenia nie było: rząd - niezgodnie z prawdą - stwierdził, że prawo pozwala ścigać m.in. homofobiczne hate crimes w ramach "innych przepisów" - innych niż proponowane do zmiany art. 119, 256 i 257 kk. Konkluzja: zmiana jest niepotrzebna. Do podobnego wniosku doszedł sporządzający opinię dla BAS, który chyba jednak nawet nie przeczytał projektu ani jego uzasadnienia - tak przynajmniej wynika z jego opinii.

Nowelizacji nie sprzeciwiają się podmioty, które mają nieco większe doświadczenie z praktyką stosowania prawa niż rządowi i sejmowi "eksperci zza biurka", tj. Krajowa Rada Sądownictwa i Prokurator Generalny.

Wszystkie stanowiska i opinie dotyczące druku sejmowego nr 340 zostały przeanalizowane przez autora projektu nowelizacji. Wyniki bardzo źle świadczą o kompetencji eksperta BAS oraz intencjach rządu - zwłaszcza wobec zapowiedzi rządzącej partii, że złoży własną propozycję zmian kodeksu karnego. Okazuje się zatem, że nie liczy się materia, która ma zostać uregulowana ani potrzeba jej uregulowania - znaczenia ma tylko to, kto proponuje nowe prawo.

Poniżej udostępniamy teksty opinii i stanowisk w/w podmiotów oraz zbiorcze odniesienie się do nich przez autora projektu nowelizacji kodeksu karnego, stanowiącego druk sejmowy nr 340.

Tekst projektu nowelizacji (druk nr 340)
Druk sejmowy 340 (VII kadencja)(RP).pdf
Adobe Acrobat Document 539.0 KB
Opinie: Prokuratora Gen. i Kraj. Rady Sądownictwa
Druk sejmowy 340 (VII kadencja)(RP) - op
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
Opinia Kraj. Rady Prokuratury
Druk sejmowy 340 (VII kadencja)(RP) - op
Adobe Acrobat Document 185.8 KB
Stanowisko Rady Ministrów
Druk sejmowy 340 (VII kadencja)(RP) - st
Adobe Acrobat Document 203.2 KB
Opinia Biura Analiz Sejmowych
Druk sejmowy 340 i 383 (VII kadencja)(RP
Adobe Acrobat Document 170.2 KB
Zbiorcze odniesienie się do opinii i stanowisk
O opiniach do druku sejmowego nr 340 (VI
Adobe Acrobat Document 145.9 KB