GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Sprawa z Wiązownicy - list SPR

K.Jaworski (fot. ze strony senatora)
K.Jaworski (fot. ze strony senatora)

Nauczycielka wychowania do życia w rodzinie z Wiązownicy (woj. podkarpackie) uważa, że "homoseksualistów trzeba leczyć". Nie zgadza się z nią m.in. podkarpacki kurator oświaty. W obronie nauczycielki stanął senator Kazimierz Jaworski (Solidarna Polska), który napisał list do kuratora. W sprawie głos zabrał już wójt Wiązownicy oraz przełożona nauczycielki; nie próżnują też media. SPR uznało, że warto zabrać głos w tej sprawie i napisało list do senatora, wójta, kuratora i szkoły.

Toruń, 11 października 2012 roku

 

Senator Kazimierz Jaworski

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn

 

Szanowny Panie Senatorze,

 

korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 1 ust. 3 ustawy z 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" niniejszym odnosi się do Pana listu z 03 października 2012 roku, skierowanego do pana Jacka Wojtasa, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, i uprzejmie zwraca Pana uwagę na poniższe okoliczności.

 

Zgodnie z ustaleniami nauki, przede wszystkim medycyny i psychiatrii:

  • homoseksualność jest orientacją seksualną, tj. naturalną i wrodzoną cechą pewnej części populacji – tak jak heteroseksualność i biseksualność,
  • homoseksualność nie jest chorobą ani problemem zdrowotnym – tak jak nie są nimi heteroseksualność i biseksualność,
  • homoseksualność jest trwała: nie można jej zmienić (w tym "wyleczyć"), nabyć, "propagować", "promować" ani narzucić – tak jak nie można zmienić (w tym "wyleczyć"), nabyć, "propagować", "promować" ani narzucić heteroseksualności ani biseksualności.

Od ustaleń naukowych nt. danego zjawiska (np. orientacji seksualnej) należy odróżnić poglądy nt. tego zjawiska, w tym ocenę tego zjawiska. Nierzadko zdarza się, że poglądy formułowane są pod wpływem światopoglądu i panującej kultury a w całkowitym oderwaniu od ustaleń nauki. Przykładami takich poglądów, obiektywnie fałszywych i bezpodstawnych, są ksenofobia, seksizm, homofobia i rasizm. Co warte podkreślenia, formułowanie poglądów nt. niektórych zjawisk (a tym bardziej ich ocen) jest niedorzeczne samo z siebie; dla przykładu: pogląd o wyższości jednej rasy nad pozostałymi jest tak samo fałszywy i bezpodstawny, ale także tak samo absurdalny, jak pogląd o wyższości osób praworęcznych na leworęcznymi czy przekonanie, że osoby rudowłose mają zły charakter.

 

Misją szkoły są przekazywanie wiedzy i wychowanie. Do zadań szkoły nie należy przekazywanie prywatnych poglądów osób zatrudnionych w szkole. Natomiast przekazywanie nieprawdy oraz zaszczepianie uprzedzeń do innych ludzi są przeciwieństwami misji szkoły. Jako prezes Stowarzyszenia "Trzeźwa Polska" byłby Pan z pewnością oburzony, gdyby w szkołach zaczęto głosić pogląd, że alkohol konsumowany w dużych ilościach poprawia stan zdrowia. Pogląd taki jest obiektywnie fałszywy i bezpodstawny – tak jak pogląd, że "homoseksualistów trzeba leczyć", wyrażony przez panią Elżbietę Haśko, nauczycielkę z Zespołu Szkół w Wiązownicy, której sprawa Pana zainteresowała. Oba te poglądy są też niewątpliwie szkodliwe społecznie a ich głoszenie nie powinno mieć miejsca – ani w szkole ani przez ich personel.

 

Nie można zgodzić się z zawartą w Pana liście z 03 października sugestią, że pogląd "homoseksualistów trzeba leczyć" wynika z nauczania Kościoła Katolickiego. Oficjalne stanowisko Kościoła ws. homoseksualności (vide punkty 2357-2359 "Katechizmu Kościoła Katolickiego") – choć jednoznacznie homofobiczne – nie uznaje homoseksualności za chorobę ani nie zawiera wezwania do "leczenia" osób homoseksualnych.

 

Z poważaniem

 

/-/ Monika Dąbrowska

osoba wchodząca w skład zarządu

 

/-/ Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu

 

Do wiadomości:

  • Jacek Wojtas, Podkarpacki Kurator Oświaty, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
  • Agnieszka Kukułka, Zespół Szkół w Wiązownicy, Wiązownica 241, 37-522 Wiązownica,
  • Marian Jerzy Ryznar, Wójt Gminy Wiązownica, Wiązownica 208, 37-522 Wiązownica.
List SPR do sen. K. Jaworskiego
Kazimierz Jaworski - list (11.10.2012).j
JPG Image 344.4 KB