GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

"Kontrowersyjna" konwencja nadal nie podpisana

Polska nadal nie podpisała konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Tymczasem Donald Tusk zapowiedział 03 lipca, że stanie się to "w ciągu trzech tygodni".

 

22 sierpnia SPR przesłało do sekretariatu rzecznika rządu trzy pytania.

1. Czy doszło już do - zapowiedzianego przez Prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska, podpisania przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej? Zgodnie z informacjami prasowymi z początku lipca br. Prezes Rady Ministrów zapowiedział podpisanie tej konwencji "w ciągu trzech tygodni" podczas spotkania z przedstawicielkami Kongresu Kobiet (vide www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/mocne_tak_dla_konwencji_o_przemocy).

2. Jeśli do podpisania konwencji jeszcze nie doszło - kiedy to nastąpi?

3. Jeśli do podpisania konwencji jeszcze nie doszło - czemu to nie nastąpiło pomimo upływu wyżej przytoczonej zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów?

 

Odpowiedź dotarła do nas dzisiaj, równo po 14 dniach.

Nasze pytania - już następnego dnia po ich zadaniu - zostały przekazane do biura prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości przez Beatę Żmijewską, naczelniczkę Wydziału Obsługi Biurowo-Administracyjnej Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W resorcie kierowanym przez przeciwnego konwencji Jarosława Gowina pytania SPR leżały chyba przez niemal dwa tygodnie, bo dopiero wczoraj CIR przekazało je - po informacjach z Ministerstwa Sprawiedliwości - do biura prasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jego odpowiedź, przysłaną do SPR już bez pośrednictwa CIR, publikujemy w całości poniżej i bez zmian.

 

od: Joanna.Maciejewska@mpips.gov.pl

do: pracowniaroznorodnosci@gmail.com

dw: bip@kprm.gov.pl

data: 5 września 2012 16:30

temat: Knwencja przemoc

W związku z mailem pozwalam sobie przekazać następujące informacje:
1/ Konwencja nie została jeszcze podpisana
2/ Podpisanie nastąpi po wyrażeniu na to zgody przez Radę Ministrów - zgodnie z procedurą przewidzianą przez ustawę o umowach międzynarodowych.
3/ Udzielenie zgody na podpisane poprzedzone być musi ustaleniem, w jakim stopniu ustawodawstwo krajowe jest zgodne z umową międzynarodową, jakie zmiany praw asa konieczne, by zapewnić wykonywanie umowy międzynarodowej. W przypadku tak obszernych i szczegółowych umów międzynarodowych - jak konwencja - potrzeba dłuższego czasu, by analizy takie przeprowadzić.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie jest właściwe, by zająć stanowisko w sprawie daty podanej przez Prezesa Rady Ministrów w lipcu br.

Joanna Maciejewska
DSAE MPiPS
tel. 22 380 51 51

Jak rozumieć tę odpowiedź? Czy premier - zapowiadając podpisanie konwencji "w ciągu trzech tygodni" - nie wiedział, jakie formalności muszą zostać spełnione? Czemu jest tak, że premier coś zapowiada a jego rzecznik nie udziela odpowiedzi w tym zakresie, tylko przesyła pytania z ministerstwa do ministerstwa? Ciężko dojść z tym do porządku.