GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Bezkarny Jaki, bezkarna Wróbel

Komisja Etyki Poselskiej zawiodła po raz kolejny - zdecydowała, że nie zajmie się wnioskami SPR ws. Patryka Jakiego i Marzeny Wróbel

 

10 lipca "Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry" zorganizowała w sejmie konferencję prasową. Część tej konferencji została poświęcona okładce tygodnika "Newsweek Polska" przedstawiającej zdjęcie dwóch kobiet i dziecka - prowadził ją Patryk Jaki. Inna część tej samej konferencji dotyczyła planowanego podpisania przez Polskę konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - prowadziła ją Marzena Wróbel. Homofobiczne wypowiedzi tej dwójki stały się podstawą skierowania przez SPR wniosków do Komisji Etyki Poselskiej. 29 sierpnia komisja postanowiła, że nie zajmie się tymi wnioskami - o czym powiadomiła SPR listownie.

Przebieg całego posiedzenia w komisji dostępny jest tutaj; poniżej zamieszczamy fragmenty dotyczące w/w wniosków.

 

Przewodniczący poseł Kazimierz Ziobro (SP):

Kolejna sprawa to pismo od Stowarzyszenia na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”. Dotyczy ono wypowiedzi pana posła Patryka Jakiego na konferencji prasowej w dniu 10 lipca br., w trakcie której odniósł się on do okładki tygodnika „Newsweek”. Autorzy pisma stawiają posłowi m.in. zarzut homofobii. Państwo dysponujecie treścią tego pisma. Jakie jest wasze zdanie na temat tej sprawy? Proszę o wnioski.

Poseł Tomasz Garbowski (SLD):

Ja bym tego nie rozpatrywał.

Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska (PO):

Ja również.

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk (PSL):

Przecież każdy ma prawo do posiadania swojego zdania. Nie można za to karać.

Przewodniczący poseł Kazimierz Ziobro (SP):

Kto jest za tym, żeby Komisja nie podjęła inicjatywy rozpatrzenia tego wniosku? (5) Dziękuję. Stwierdzam, że Komisja jednogłośnie postanowiła nie rozpatrywać tej sprawy.

(...)

Kolejna sprawa to pismo od Stowarzyszenia na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”.

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk (PSL):

Panie przewodniczący, to już chyba było?

Przewodniczący poseł Kazimierz Ziobro (SP):

Nie, panie pośle. Wcześniejsza sprawa odnosiła się do posła Jakiego, a ta dotyczy pani poseł Wróbel. Chodzi o jej wypowiedzi w trakcie konferencji prasowej w dniu 10 lipca. Jakie jest stanowisko członków Komisji w sprawie tego pisma?

Poseł Franciszek Jerzy Stefaniuk (PSL):

Podtrzymuję wcześniejszą opinię. Tak jak Stowarzyszenie ma prawo do własnego zdania, tak identyczne prawo przysługuje pani poseł Wróbel.

Przewodniczący poseł Kazimierz Ziobro (SP):

Dziękuję. Również uważam, że pani poseł nikogo personalnie nie obraziła swoimi wypowiedziami.

Kto z państwa jest za tym, żeby Komisja nie podjęła inicjatywy rozpatrzenia tego wniosku? (5) Dziękuję. Jednogłośnie wniosek został odrzucony.