GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Minister Zdrowia nie może uchylić swojego homofobicznego rozporządzenia

Aleksander Sopliński (fot. K. Jastrzębski, East News)
Aleksander Sopliński (fot. K. Jastrzębski, East News)

26 maja br. SPR - idąc w ślady KPH - zażądało od ministra zdrowia, aby zmienił swoje rozporządzenie z 2003 roku, doty- czące kształcenia pielęgniarek. Rozpo- rządzenie to zalicza homoseksualność do zaburzeń i patologii seksualnych. Dziś dotała do nas odpowiedź Aleksandra Soplińskiego, podsekretarza stanu w ministerstwie: uchylenie ani zmiana rozporządzenia nie są możliwe, bo minister zdrowia stracił upoważnienie do tego. Zmiana nastąpi dopiero, kiedy wprowadzone zostanie nowe rozporządzenie regulujące kształcenie pielęgniarek. Czyli kiedy? Nie wiadomo, choć prace trwają.

Więcej o homofobicznym rozporządzeniu można przeczytać tutaj. Poniżej publikujemy odpowiedź A. Soplińskiego z ministerstwa zdrowia na list SPR w tej sprawie.

MZ - odpowiedź ws. rozporządzenia.pdf
Adobe Acrobat Document 534.4 KB

Czekamy zatem na nowe rozporządzenie - już wolne od homofobii. Będziemy "przypominać" się ministerstwu w tej sprawie. Inna kwestia to ustalenie, jak - w 2003 roku, za rządów SLD - doszło do wprowadzenia homofobicznego rozporządzenia, które tak długo uchodziło uwadze organizacji LGBTQ.