GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Rezolucja PE potępiająca homofobię: polskie głosy i listy SPR

24 maja Parlament Europejski przyjął "Rezolucję w sprawie zwalczania homofobii w Europie" (430 głosów "za", 105 "przeciw", 59 wstrzymujących się). Głosy polskich europosłanek i europosłów rozłożyły się inaczej niż pozostałych osób uczestniczących w głosowaniu (12 głosów "za", 29 "przeciw", 5 wstrzymujących się). SPR postanowiło podziękować osobom, które poparły rezolucję oraz zapytać osoby, które jej nie poparły, o powody takiej decyzji.

Przyjęcie rezolucji poparły następujące osoby:

1. Lidia Geringer de Oedenberg

2. Adam Gierek

3. Danuta Hübner

4. Lena Kolarska-Bobińska

5. Bogusław Liberadzki

6. Elżbieta Łukacijewska

7. Wojciech Olejniczak

8. Jacek Protasiewicz

9. Joanna Senyszyn

10. Marek Siwiec

11. Janusz Wojciechowski

12. Janusz Zemke

Jedyną niespodzianką na tej liście jest Janusz Wojciechowski, europoseł należący do frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy a w Polsce - do Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie osoby, które poparły przyjęcie rezolucji, otrzymały od SPR list z podziękowaniem.

PE - list z podziękowaniem (05.06.2012).
JPG Image 149.6 KB

Znakomita większość osób reprezentujących Polskę nie poparła rezolucji; pełna lista, obejmująca także te osoby, które wstrzymały się od głosu, poniżej.

1. Adam Bielan

2. Piotr Borys

3. Jerzy Buzek

4. Tadeusz Cymański

5. Marek Gróbarczyk

6. Andrzej Grzyb

7. Małgorzata Handzlik

8. Jolanta Hibner

9. Danuta Jazłowiecka

10. Sidonia Jędrzejewska

11. Jarosław Kalinowski

12. Michał Kamiński

13. Paweł Kowal

14. Jan Kozłowski

15. Jacek Kurski

16. Ryszard Legutko

17. Krzysztof Lisek

18. Bogdan Marcinkiewicz

19. Marek Migalski

20. Sławomir Nitras

21. Jan Olbrycht

22. Mirosław Piotrowski

23. Tomasz Poręba

24. Jacek Saryusz-Wolski

25. Czesław Siekierski

26. Konrad Szymański

27. Jarosław Wałęsa

28. Paweł Zalewski

29. Artur Zasada

30. Filip Kaczmarek

31. Bogusław Sonik

32. Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

33. Rafał Trzaskowski

34. Tadeusz Zwiefka

Do każdej z tych osób SPR skierowało list z pytaniem o brak poparcia dla rezolucji.

PE - list z pytaniem (05.06.2012).jpg
JPG Image 162.8 KB

O wynikach naszych dociekań powiadomimy, gdy uda nam się zebrać odpowiedzi. Nie łudzimy się, że większość czy choćby połowa z zapytanych przez nas przyśle odpowiedź - tym niemniej będziemy drążyć.