GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Homofobia w "majestacie" prawa - alarmuje KPH

Obecny minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz (fot. S. Kamiński, Agencja Gazeta)
Obecny minister zdrowia, Bartosz Arłukowicz (fot. S. Kamiński, Agencja Gazeta)

SPR przyłączyło się do protestu przeciw rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 października 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2003 roku, Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.). Rozporządzenie to - przygotowane i wprowadzone za rządów SLD - stwierdza, że homoseksualność należy do zaburzeń i patologii seksualnych. Protest w tej sprawie zainicjowało Stowarzyszenie "Kampania Przeciw Homofobii".

Toruń, 26 maja 2012 roku

 

Bartosz Arłukowicz

Minister Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" wzywa Pana do natychmiastowej zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 października 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2003 roku, Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.) w następującym zakresie:

  1. załącznik nr 21 "Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych", część V "Program nauczania", moduł III "Problemy życia seksualnego", punkt 3 "Treści nauczania", podpunkt 4), który obecnie brzmi: wybrane zagadnienia z zaburzeń i patologii seksualnych - homoseksualizm, ekshibicjonizm, sadyzm, masochizm, współżycie grupowe, gwałt, prostytucja - poprzez usunięcie z niego słowa "homoseksualizm",
  2. załącznik nr 23 "Ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego dla położnych", część V "Program nauczania", moduł IV "Wybrane zagadnienia z seksuologii", punkt 3 "Treści nauczania", podpunkt 13), który obecnie brzmi: wybrane zagadnienia zaburzeń i patologii seksualnej: homoseksualizm, współżycie grupowe, prostytucja - poprzez usunięcie z niego słowa "homoseksualizm".

 

Określanie homoseksualności mianem "zaburzenia" i "patologii seksualnej" w akcie powszechnie obowiązującego prawa to urzędowa homofobia i legitymizowanie homofobii w społeczeństwie. Co bardziej rażące, w przedmiotowej sprawie chodzi o rozporządzenie dotyczące kształcenia kadry pielęgniarskiej. Pracownię Różnorodności powiadomiono w tym kontekście, że powyższe zapisy nie są martwe, a wskazana tematyka – w kontekście jak wyżej – pojawia się w pytaniach egzaminacyjnych przygotowanych przez Centrum Podyplomowego Kształcenia Pielęgniarek i Położnych.

 

Pracownia Różnorodności przypomina, że homoseksualność nie jest "zaburzeniem" ani "patologią seksualną" tylko orientacją seksualną równorzędną z heteroseksualnością i biseksualnością. Żadnej orientacji seksualnej nie można postrzegać ani przedstawiać jako problemu zdrowotnego ani obciążenia; każda z nich jest trwałą, wrodzoną, biologiczną i neutralną cechą nie podlegającą ocenie ani wartościowaniu. Ustalenia nauk medycznych w powyższym zakresie doprowadziły do tego, że zarówno Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jak i organizacje naukowe w wielu krajach (w tym Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne czy Polskie Towarzystwo Seksuologiczne) oficjalnie uznały, że homoseksualność nie jest problemem zdrowotnym ani powodem do kontaktu ze służbą zdrowia (tego właśnie dotyczy "International Clasification of Diseases", błędnie określana mianem "listy chorób"). Warto dodać, że – wbrew tezie, jakoby WHO "skreśliła" homoseksualność z "listy chorób" przy okazji opracowywania obecnej wersji tego dokumentu (ICD-10) sama WHO wyjaśniała jeszcze w 1994 roku, że ICD-9 z 1977 roku nie traktowała homoseksualności jako "choroby" (vide: "Homosexuality in the International Clasification of Diseases: a clarification" w: "Journal of the American Medical Association", numer z 07 grudnia 1994 roku). Wiedza w powyższym zakresie była najwyraźniej obca osobom, które przygotowywały w/w rozporządzenie. Tym pilniejsza jest jego zmiana, wobec czego Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" wnosi jak na wstępie.

 

Z poważaniem

 

(-) Karolina Orcholska

(-) Przemysław Szczepłocki

 

Do wiadomości:

  • prof. Irena Lipowicz, Rzeczniczka Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
  • dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa.

 

Minister Zdrowia - ws. rozporządzenia (2
JPG Image 319.6 KB