GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Czy ZTM Warszawa stosuje cenzurę?

Czy warszawski Zarząd Transportu Miejskiego ocenzurował plakaty reklamujące film "Trzy" Toma Tykwera? W prasie pojawiły się doniesienia, że mogło tak być. Aby ustalić przebieg wypadków, SPR poprosiło ZTM o wyjaśnienia.

Na plakacie nowego filmu Toma Tykwera widać m.in. dwóch mężczyzn, których usta zbliżają się do siebie. Takim zdjęciem film miał być reklamowany na środkach transportu ZTM Warszawa. Doszło jednak do zmiany - głowy mężczyzn rozsunięto, przez co zniknęło wrażenie, że chcą się pocałować.

Plakat filmu "Trzy" (www.e-splot.pl)
Plakat filmu "Trzy" (www.e-splot.pl)

Dziwne informacje docierają o tej sprawie za pośrednictwem prasy: z jednej strony dystrybutor filmu (Vivarto Sp. z o.o.) sugeruje, że to ZTM Warszawa naciskał na zmianę materiału reklamowego; z drugiej strony pracownik ZTM Warszawa powiedział prasie, że dystrybutora jedynie zapytano o możliwość drobnej modyfikacji materiału. Celem wyjaśnienia, czy doszło do homofobicznej cenzury, SPR napisało dziś do ZTM Warszawa z prośbą o wyjaśnienia.

Toruń, 19 maja 2012 roku

 

Zarząd Transportu

Miejskiego m. st. Warszawy

ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer "Pracownia Różnorodności" otrzymało informację, że:

  • pod wpływem Państwa sugestii – Vivarto Sp. z o.o., dystrybutor filmu "Trzy" (oryg. "Drei") w reżyserii Toma Tykwera, zmienił materiał promujący przedmiotowy film retuszując zdjęcie dwóch mających się pocałować mężczyzn – tak, aby osoby oglądające to zdjęcie nie miały wrażenia, że mężczyźni mają się pocałować,
  • powyższe zostało skomentowane przez Państwa biuro prasowe słowami: "Ze stołecznego transportu miejskiego korzystają osoby zróżnicowane wiekowo i światopoglądowo. Musimy brać to pod uwagę, przy wyrażaniu zgody na umieszczenie danej reklamy (…) Dlatego zapytaliśmy o możliwość drobnej modyfikacji (pod względem wyrazu plakat nawet na tym zyskał) i po kilku godzinach otrzymaliśmy jego zmienioną wersję. Oczywiście, gdyby tej zmiany nie było, rozważylibyśmy zamieszczenie go w pierwotnej postaci" oraz informacją, że – gdyby pojawiły się protesty jakiejś grupy społecznej, reklama musiałaby zostać usunięta.

 

Stowarzyszenie "Pracownia Różnorodności" wnosi o wyjaśnienie, czy wyżej opisane zdarzenie oraz komentarz – zrelacjonowane przez prasę – miały miejsce; w przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o wyjaśnienie przyczyn, dla których wyżej opisana sytuacja miała miejsce oraz podanie podstawy prawnej dla stanowiska zajętego w tej sprawie przez Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy.

 

Stowarzyszenie "Pracownia Różnorodności" jest szczególnie zaniepokojone przytoczonym wyżej komentarzem Państwa biura prasowego. Opisane zdarzenie sprawia wrażenie homofobicznej cenzury a przytoczony komentarz tylko utwierdza to wrażenie – brzmi on bowiem jak próba obrony czy uzasadnienia takiej cenzury jako rzeczy oczywistej. Nie sposób się z tym zgodzić. Użyta w Państwa komentarzu argumentacja jest nie do przyjęcia, wynika z niej bowiem, że osoby o danym wieku lub światopoglądzie mogą narzucać innym osobom to, jakie treści mogą być eksponowane w przestrzeni publicznej. Tymczasem jedynym wyznacznikiem w tej materii powinno być powszechnie obowiązujące prawo. Stowarzyszeniu "Pracownia Różnorodności" nie jest znany jakikolwiek przepis obowiązującego w Polsce prawa, który zabraniałby lub ograniczałby pokazywanie w przestrzeni publicznej zdjęcia przedstawiającego głowy dwóch ewidentnie pełnoletnich i ubranych mężczyzn, którzy mają się pocałować. Takie zdjęcie nie ma charakteru pornograficznego ani nie propaguje jakiejkolwiek innych zakazanych treści (w szczególności nie jest nośnikiem ideologii nazistowskiej, faszystowskiej, komunistycznej czy innej totalitarnej). Jednocześnie – gdyby traktować argumentację Państwa biura prasowego serio – należałoby oczekiwać, że protest osób niewierzących spowoduje usunięcie treści o charakterze religijnym, protest osób popierających daną partię spowoduje usunięcie treści zamówionych przez inną partię, a protest osób należących np. do Obozu Narodowo-Radykalnego czy Narodowego Odrodzenia Polski spowoduje usunięcie treści zachęcających do otwartości i akceptacji osób innej rasy czy narodowości przybywających do Polski. Stowarzyszenie "Pracownia Różnorodności" nie ma wiedzy, aby takie lub podobne zdarzenia miały miejsce, co skłania je do zachowania daleko idącej rezerwy wobec Państwa stanowiska zaprezentowanego w prasie.

 

Mimo powyższego Stowarzyszenie "Pracownia Różnorodności" ufa, że przedmiotowa sytuacja doczeka się satysfakcjonującego wyjaśnienia z Państwa strony, wobec czego wnosi jak wyżej.

 

Z poważaniem

 

(-) Przemysław Szczepłocki

osoba wchodząca w skład zarządu

 

Do wiadomości:

  • prof. Irena Lipowicz, Rzeczniczka Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;

 

  • Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa;

 

  • Karolina Malczyk-Rokicińska, Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd M.St. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa;

 

  • Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Prezydent m.st. Warszawy, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
ZTM - ws. rozsunięcia mężczyzn (19.05.20
JPG Image 238.2 KB