Włącz się!

Nie siedź na kanapie, nie czekaj aż inni ludzie zrobią coś za Ciebie.
To zaangażowanie Twoje i dziesiątek ludzi takich jak Ty, może coś zmienić na lepsze. Jeśli masz już dość homofobii. Jeśli chcesz poznać ludzi podobnie myślących. Jeśli po prostu nudzisz się w domu. Dołącz do nas! Napisz do Justyny

Należymy do:

Zespół Dobrych Praktyk Akademickich potępił Aleksandra Nalaskowskiego

A. Nalaskowski (fot. Marcin Łobaczewski)
A. Nalaskowski (fot. Marcin Łobaczewski)

Działający przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich rozpatrzył skargę SPR na wypowiedzi prof. Aleksandra Nalaskowskiego, uznanego pedagoga, nauczyciela akademickiego, dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. O wynikach postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Zespół powiadomiono SPR, Rektora UMK oraz prof. A. Nalaskowskiego.

Z przesłanego nam przez Ministerstwo pisma (skan poniżej) wynika, że:

  • Zespół uznał za niedopuszczalne z etycznego punktu widzenia w przestrzeni publicznej następujące wypowiedzi: "[szkolenia antyhomofobiczne dla nauczycieli] są ukrytym szukaniem zbytu na usługi homosekskaulne dorosłych wśród dzieci" (wypowiedź z 2009 r. dla KAI) oraz "Ten wymiar [tj. życia seksualnego człowieka w przypadku osó homoseksualnych] będzie zawsze wymiarem spaczonym, wymiarem chorym. Tak jak homoseksualizm jest chory, choć Organizacja Zdrowia uznała, że nie jest";
  • Zespół wyraził głęboką dezaprobatę dla przytoczonych wyżej wypowiedzi. 
ZDPA - pismo (2012.01.24).pdf
Adobe Acrobat Document 349.6 KB