GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Apelacje w „sprawie radomskiej”

Nie tylko Przemek Szczepłocki z SPR, ale także jeden z oskarżonych Sławomir Adamiec, odwołał się od wyroku w tzw. „sprawie radomskiej”. Publikujemy wyrok Sądu Rejonowego w Radomiu oraz obie apelacje.

Wyrok został ogłoszony 10 listopada 2011 roku. Ryszard Fałek (PiS), zastępca prezydenta miasta Radomia, został uniewinniony. Wobec Sławomira Adamca (PiS), radomskiego radnego, na dwa lata warunkowo umorzono postępowanie karne (zostanie podjęte, jeśli S. Adamiec popełni w tym czasie przestępstwo, za które został skazany) i orzeczono świadczenie pieniężne w wysokości 2 tys. złotych; ponadto został on obciążony kosztami postępowania sądowego. Obu politykom postawiono zarzut publicznego zniesławienia osób homoseksualnych – wypowiedziami w lokalnych mediach z kwietnia 2011 roku, które dotyczyły udziału ujawnionego geja, jako tzw. żywej książki, w pierwszej radomskiej Żywej Bibliotece.

Jeszcze w listopadzie 2011 roku oskarżyciel prywatny (Przemek Szczepłocki z SPR) informował media, że decyzję o apelacji podejmie po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem. Apelacja ta była tym bardziej prawdopodobna, że jeden z oskarżonych został uznany za niewinnego.

Pewnego wyjaśnienia wymaga natomiast apelacja oskarżonego S. Adamca. Pierwotnie, tj. bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku, oskarżony S. Adamiec powiedział prasie, że jest "usatysfakcjonowany" i "zadowolony z wyroku", że orzeczone świadczenie pieniężne zapłaci, bo jest przeznaczone na "szczytny cel" (chodzi o Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja" w Radomiu) oraz że od wyroku nie będzie się odwoływał. Poniżej fragmenty relacji medialnych w tym zakresie.

  • „- Jestem zadowolony z orzeczenia- mówił Sławomir Adamiec zaraz po opuszczeniu sali rozpraw. – Sąd uznał, że nie było przesłanek, które dowodzą, że uraziłem pana Przemysława Szczepłockiego czy inne osoby. A tę nawiązkę 2000 złotych – nie, że z radością – ale zapłacę. To szczytny cel – stwierdził radny.” 2011-11-10 Link

  • „- Jestem zadowolony z wyroku, usatysfakcjonowany. Sąd nie znalazł przesłanek, że obraziłem pana Szczepłockiego czy którąś z osób homoseksualnych. Nawiązkę, której zapłacenie orzekł sąd, zapłacę, można powiedzieć, z radością, biorąc pod uwagę, na jaki cel będzie przeznaczona. Nie będę się odwoływał ? skomentował postanowienie Sławomir Adamiec.” 2011-11-10 Link

  • „- Nie będę się odwoływał, jestem z wyroku zadowolony – mówił po wyjściu z sali sądowej Sławomir Adamiec. Fałek i Szczepłocki na ogłoszenie wyroku nie przyjechali. – Sąd uznał, że nie obraziłem ani pana Szczepłockiego, ani kogokolwiek innego i umorzył sprawę warunkowo. Nawiązka, którą mam wnieść jest na szczytny cel, więc zapłacę ją, można powiedzieć, z przyjemnością.” 2011-11-10 Link


  • „Sławomir Adamiec jest z wyroku zadowolony. – Sąd uznał, że nie było przesłanek, które pokazywałyby, że obraziłem kogokolwiek ze środowisk homoseksualnych. Od wyroku nie będę się odwoływał – powiedział.” 2011-11-10 Link

  • „Po sprawie radny skomentował wyrok sądu. Nie zamierza się od niego odwoływać. Zapłaci też 2 tysiące złotych na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieci Niewidomych i Niedowidzących „Nadzieja” w Radomiu.” 2011-11-10 Link


  • „- Jestem zadowolony z wyroku, usatysfakcjonowany. Sąd nie znalazł przesłanek, że obraziłem pana Szczepłockiego czy którąś z osób homoseksualnych. Nawiązkę, której zapłacenie orzekł sąd, zapłacę, można powiedzieć, z radością, biorąc pod uwagę, na jaki cel będzie przeznaczona. Nie będę się odwoływał – skomentował postanowienie Sławomir Adamiec.” Link

 

Czemu zatem oskarżony S. Adamiec zdecydował się na apelację od wyroku, który w dniu ogłoszenia wydawał się oskarżonemu jak najbardziej do przyjęcia? Odpowiedzi dostarcza oświadczenie, które oskarżony S. Adamiec przesłał do Radia Plus dzień po ogłoszeniu wyroku, o poniższej treści. Nie komentujemy; przytaczamy za stroną internetową Radio Plus.

„Szanowni Państwo, wczoraj – 10 listopada, Sąd Rejonowy w Radomiu orzekł o "warunkowym umorzeniu postępowania sądowego”, w sprawie rzekomego zniesławienia, przeze mnie osób homoseksualnych. Polski kodeks karny przewiduje sytuację, w której sąd postępowanie warunkowo umorzy. Jest to możliwe, gdy społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, osoba nie był wcześniej karana za przestępstwa umyślne i jest przypuszczenie, że będzie przestrzegał porządku prawnego. W świetle prawa pozostaje osobą niekaraną. W czasie próby sąd może wyznaczyć sprawcy kuratora. Jeśli osoba popełni przestępstwo umyślne, za które zostanie prawomocnie skazany, sąd automatycznie wznawia postępowanie karne w sprawie, którą umorzył.
W moim oświadczeniu, po ogłoszeniu orzeczenia (podkreślam, że jest to orzeczenie a nie wyrok) powiedziałem, że nie będę się o od niego odwoływał. Tymczasem homoseksualiści w wypowiedzi dla mediów (m.in. Pan P. Szczepłocki) już zapowiedzieli, że zastanawiają się nad wytoczeniem mi kolejnego procesu, tym razem cywilnego. Ma to znamiona, uporczywego nękania mnie i mojej RODZINY.
Jednocześnie Sąd orzekł wobec mnie konieczność wypłacenia nawiązki sądowej na rzecz organizacji charytatywnej w wysokości 2 tys. złoty oraz kosztów sądowych, w ten sposób pozbawiając tych środków, moją RODZINĘ. W sytuacji warunkowego umorzenia mojej sprawy, ponadto nie mogę żądać za pośrednictwem sądu, zwrotu od oskarżyciela (P. Szczepłockiego) opłat za prowadzenie mojej sprawy przez kancelarię adwokacką. W ten sposób, pośrednio karze się w Polsce za „PRAWO DO WOLNOŚCI SŁOWA”.”
Sławomir Adamiec, Radny Rady Miejskiej w Radomiu

Wyrok sądu
Radom - wyrok SR.pdf
Adobe Acrobat Document 1.7 MB
Apelacja S. Adamca
Radom - apelacja oskarżonego.tif
Tagged Image File 249.5 KB
Apelacja Przemka Szczepłockiego z SPR
Radom - apelacja oskarżyciela.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB