GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR opiniuje prezydencki projekt

Wkrótce po wydarzeniach 11 listopada Prezydent RP złożył w Sejmie projekt zmiany Prawa o zgromadzeniach. SPR wzięło go pod lupę.

W największym skrócie: projekt nam się nie spodobał i uważamy, że Sejm powinien go odrzucić. Tło powstania prezydenckiej propozycji - zamieszki, jakie miały miejsce w Warszawie 11 listopada 2011 roku - jest znane, a mimo tego w uzasadnieniu projektu je przemilczano. Na jego napisanie było bardzo niewiele czasu (projekt wpłynął do Sejmu w 24 listopada 2011 roku), co wyraźnie odbiło się na treści.

Przygotowana na jego temat opinia SPR jest dwuipółkrotnie dłuższa niż projekt razem z uzasadnieniem i nie zostawia na nim suchej nitki. Została ona przesłana: Lechowi Czapli – Szefowi Kancelarii Sejmu, Hubertowi Łaszkiewiczowi – sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezydenta RP odpowiedzialnemu za projekt, prof. Irenie Lipowicz - Rzeczniczce Praw Obywatelskich, Jarosławowi Gowinowi - Ministrowi Sprawiedliwości, Andrzejowi Seremetowi  - Prokuratorowi Generalnemu (który swoją opinię - niechętną projektowi - już przesłał do Sejmu), a ponadto przewodniczącym sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz szefom wszystkich klubów parlamentarnych. SPR zwróciło się też do innych organizacji LGBTQ i organizacji prawnoczłowieczych, zachęcając je do publicznego zabrania głosu w tej sprawie.

Uwagi SPR do projektu
Uwagi SPR (08.01.2012).docx
Microsoft Word Document 77.3 KB