GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Komisja ds. Etyki odmawia opinii

Po 3 miesiącach od przyjęcia sprawy Komisja ds. Etyki w Nauce odmówiła wydania opinii ws. prof. Leszka Wiśniewskiego oraz prof. Aleksandra Wiśniewskiego. Oznacza to, że - zdaniem Komisji - homofobiczne wypowiedzi obu naukowców nie naruszyły etyki w nauce.

Sprawy obu naukowców trwają już wiele miesięcy; dotychczasowe perypetie zostały opisane na naszej stronie już wcześniej. Działająca przy Polskiej Akademii Nauk Komisja ds. Etyki w Nauce jest kierowana przez znakomitego prawnika, prof. Andrzeja Zolla. Sprawa homofobicznych wypowiedzi obu naukowców - z których jeden jest autorem opinii prawnej zamówionej przez Kancelarię Senatu RP, a drugi pedagogiem i dziekanem Wydziału Pedagogiki UMK - była jedną z pierwszych, jakimi zajmowała się Komisja. Wniosek SPR został rozpoznany 16 grudnia. Z krótkiej odpowiedzi Komisji wynika, że odmówiła ona wyrażenia opinii, gdyż wypowiedzi obu naukowców nie były "działalnością naukową", albowiem nie podlegały "procedurom związanym z prowadzeniem i upublicznianiem badań naukowych" oraz stanowiły prywatne poglądy wypowiadających je osób i zostały zaprezentowane "poza właściwymi dla nauki kanałami". Uznając takie uzasadnienie za nietrafne, SPR wystąpi do Komisji o ponowne rozpoznanie sprawy; poprosimy również Komisję o informację, na jakich materiałach oparła swoje stanowisko oraz czemu sprawa była rozpatrywana tak długo. W sprawie obu naukowców nie wypowiedział się jeszcze Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich działający przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który równolegle z Komisją otrzymał wniosek SPR w przedmiotowej sprawie. W przypadku dalszego braku reakcji środowiska akademickiego w sprawach prof. L. Wiśniewskiego i prof. A. Nalaskowskiego SPR pozostanie jedynie skierowanie ich na drogę sądową.

Odpowiedź komisji ds. Etyki w Nauce
Komisja odmawia.jpg
JPG Image 130.9 KB