GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Dzięki Fundacji Batorego SPR prześwietli podręczniki

Dzięki grantowi Fundacji Batorego SPR zrealizuje projekt polegajacy na przeglądzie treści podręczników szkolnych pod kątem przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych.

Umowa podpisana z Fundacją Batorego opiewa na 65 300 złotych. Uroczyste podpisanie dokumentów przez osoby reprezentujące SPR nastąpiło 11 grudnia 2011.

 

Projekt zakończy się 31 grudnia 2012. Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w galerii profilu SPR na facebooku.

Projekt zakłada zbadanie treści podręczników do biologii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie dla gimnazjów, liceów i techników. Badanie przeprowadzi grupa ekspercka – cztery osoby specjalizujące się w: psychiatrii (jedna osoba), seksuologii (jedna osoba), gender studies (jedna osoba) oraz edukacji seksualnej (jedna osoba będąca absolwentem/tką psychologii, pedagogiki lub socjologii). Pod uwagę brane będą:
(1) prawidłowe użycie terminologii (w tym orientacja seksualna, transeksualność, transpłciowość, biseksualność, heteroseksualność, homoseksualność, homofobia, coming out, stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja),
(2) zgodność przedstawionych treści z najnowszymi ustaleniami nauki,
(3) sposób przekazania wiedzy (neutralny/nacechowany),
(4) dostosowanie treści do wieku osób, dla których przeznaczony jest podręcznik,
(5) strona graficzna (rysunki, zdjęcia, kolorystyka, wyróżnienia w tekście),
(6) aspekt równościowy (zwłaszcza występowanie kobiet homoseksualnych i biseksualnych obok mężczyzn),
(7) język (wolny od podziałów i wykluczeń/stosujący lub utrwalający podziały i wykluczenia), prezentacja treści w sposób atrakcyjny.

Każda z osób badających treść podręczników sporządzi raport cząstkowy. Raporty cząstkowe zostaną zebrane w jednej publikacji pod redakcją SPR. Ostatnią częścią publikacji będą rekomendacje wypracowane przez SPR na podstawie weryfikacji eksperckich, dotyczące: koniecznych zmian, w tym uzupełnień, treści podręczników wykorzystywanych w szkołach, oraz koniecznych zmian w podstawie programowej.

Publikacja zostanie wydana w pięciuset egzemplarzach i przesłana do: sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, MEN (do kierownictwa resortu oraz do Departamentu Programów Nauczania i Podręczników), wszystkich rzeczoznawców i rzeczoznawczyń opiniujących podręczniki, Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Rzeczniczki Praw Obywatelskich, wydawnictw, których nakładem ukazały się podręczniki obecnie dopuszczone do użytku szkolnego, do osób nauczających – w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim - WDŻR, WOS i biologii - do wyczerpania nakładu publikacji, poczynając od Torunia i Bydgoszczy.