GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Petardy podczas Parady – Policja odpowiada

Do SPR dotarła odpowiedź Komendy Stołecznej Policji w sprawie zakłócenia Parady Równości petardami. Lektura jest nieco przygnębiająca.

W czerwcu i lipcu SPR zadało Policji pytania o petardy, którymi rzucano w Paradę Równości, gdy gromadziła się pod sejmem. W pierwszej kolejności dotarło do nas pismo, że właściwa odpowiedź dotrze do nas w terminie wynikającym z kodeksu postępowania administracyjnego. W drugiej kolejności dotarło do nas pismo z datowane na 29 lipca. Zestawiając je z naszymi pytaniami, sprawa petard podczas Parady Równości wygląda jak niżej.

Dlaczego po rzuceniu pierwszej petardy Policja nie zapobiegła rzucaniu kolejnych?
 "(...) funkcjonariusze Policji niezwłocznie nawiązali kontakt z przewodniczącym zgromadzenia Narodowe Odrodzenie Polski i poinformowali o konsekwencjach prawnych takiego zachowania. Przewodniczący zapewnił, że zdarzenie miało charakter incydentalny." Jako "środek zaradczy" Policja wprowadziła też kordon oddzielający zgromadzenie NOP od Parady. Jak pamiętamy, nie powstrzymało to kolejnych petard – zapewne dlatego, że przelatywały one bez problemu nad kordonem. Jak przyznała Policja: "pomimo podjętych środków zaradczych i zapewnień przewodniczącego zgromadzenia publicznego Narodowe Odrodzenie Polski, w stronę uczestników Parady Równości w dalszym ciągu rzucane były petardy".
 W sumie nasze pytanie pozostało trochę bez odpowiedzi – chyba, że uznamy, że Policja chciała zapobiec rzucaniu petard przez ustawienie kordonu. Inna sprawa, że wszystkie osoby obecne na miejscu zupełnie dobrze pamiętają, że kordon ustawiono jeszcze przed rzuceniem pierwszą petardą? Nie zmienia to faktu, że Policja uznała za stosowane podzielić się z nami takim ustaleniem: "(...) nie potwierdzono zarzutu dotyczącego braku reakcji policjantów na zakłócenie przebiegu zgromadzenia zwołanego przez Komitet Organizacyjny Parada Równości 2011, a działania podjęte przez Policję uznano za prawidłowe".

Czy ustalono tożsamość osoby lub osób rzucających petardami? Jeśli nie ustalono ich tożsamości - z jakiego powodu?
"Ze względu na brak możliwości ustalenia na miejscu zdarzenia osób rzucających petardy, funkcjonariusze Policji wylegitymowali uczestników zgromadzenia Narodowe Odrodzenie Polski oraz zgromadzenia zwołanego przez osobę prywatną (łącznie 404 osoby)". Ten brak możliwości jest o tyle zaskakujący, że zdanie wcześniej Policja napisała: "funkcjonariusze Policji przy użyciu kamer video zarejestrowali zachowania uczestników zgromadzenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby rzucające petardy".

Jeżeli znana jest tożsamość tej osoby lub osób - czy zostały już postawione zarzuty? Jeżeli nie - kiedy to nastąpi? Jeżeli nie jest to planowane - z jakiego powodu?
"Dokumentacja z przeprowadzonych w dniu 11.06.2011 r. czynności służbowych wraz z materiałem filmowym została przekazana do Wydziału prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, 00-540 Warszawa ul. Wilcza 21, gdzie za l.dz.KRP-PRW-4182/11 prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia sprawców wykroczenia stypizowanego w art. 52 kodeksu wykroczeń oraz skierowania wniosków o ukaranie do Sądu."

Ta ostatnia informacja nas bardzo cieszy. Mamy nadzieję, że Policja ustali w końcu, kto rzucał petardami – skoro wylegitymowano 404 osoby i skoro zarejestrowano "zachowania uczestników zgromadzenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na osoby rzucające petardy", to sprawa powinna być dla Policji ?spacerkiem?. Nie przestajemy się interesować tym tematem i wkrótce zapytamy stołeczną Policję, jak jej idzie kierowanie wniosków do sądu.

Odpowiedź policji z 14 lipca 2011
Policja-odpowiedź-ws.-petard-14.07.2011.
Adobe Acrobat Document 29.5 KB
Odpowiedź policji z 29 lipca 2011
Policja-odpowiedź-ws.-petard-29.07.2011.
Adobe Acrobat Document 63.4 KB