GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

ANKIETA: odmowa informacji o stanie zdrowia partnera/ki

Możesz pomóc zmienić prawo, tak aby nie można już było odmówić informacji o stanie zdrowia partnera lub partnerki tej samej płci. Jeśli spotkała Cię taka sytuacja, poinformuj nas o tym wypełniając ankietę. Przykłady takich karygodnych zachowań są konieczne do opracowania części uzasadnienia projektu ustawy która nie pozwoli żeby takie sytuacje powtarzały się w przyszłości.

Pobierz ankietę, wypełnij i wyślij na adres:

pracowniaroznorodnosci@gmail.com

 

Ankieta "Dyskryminacja w służbie zdrowia ze względu na orientację seksualną”
ankieta.doc
Microsoft Word Document 42.5 KB

SPR i KPH ustaliły na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia że opracują nowelizację przepisów, tak aby definicja „osoby bliskiej” opisanej w przepisach obejmowała parnerów i partnerki tej samej płci.

Tzw. „osoba bliska”
(1) może być obecna przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentce bądź pacjentowi oraz
(2) otrzymuje informację o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu w przypadku, gdy pacjent lub pacjentka są osobami nieprzytomnymi względnie niezdolnymi do zrozumienia znaczenia tej informacji.