GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Homofobiczna pseudonauka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

SPR przyłącza się do protestu przeciw homofobicznej konferencji w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

16 września na terenie poznańskiego Uniwersytetu Medycznego ma się odbyć konferencja "Praktyczne zastosowania terapii reparatywnej". Organizuje ją "Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii" z Poznania (ul. Konarskiego 6/4) oraz Biuro Organizacji Konferencji i Zjazdów (BOKiZ) Fundacji Uniwersytetu Medycznego Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. "Gwiazdą" konferencji (i – sądząc po informacjach na stronie konferencji – jedynym występujących) ma być dr Joseph J. Nicolosi, znany z lansowania "terapii reparatywnej" w USA. Przewidziano niższe opłaty za udział w konferencji dla "członków Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich".

Przypomnijmy: "terapia reparatywna" (zwana też konwersyjną) nie jest żadną terapią tylko pozbawionym naukowych podstaw przekonaniem, że homoseksualność lub biseksualność można "zmienić" w heteroseksualność. Przekonanie to wynika z wiary, że tylko heteroseksualność jest dobra, naturalna, wrodzona, prawidłowa etc., a biseksualność i homoseksualność są złe, sztuczne, narzucone i szkodliwe. Jest to ten sam poziom pseudonauki, który straszy społeczeństwo "homoseksualną propagandą", "promocją homoseksualizmu" i "lansowaniem homoseksualnego stylu życia" – "terapia reparatywna" pozwala odwrócić złowrogie efekty takich działań. Wszystkie szanujące się placówki badawcze i towarzystwa naukowe ostrzegają przed stosowaniem tej "terapii", wskazując na ryzyka i niebezpieczeństwa jakie z niej płyną. "Terapia reparatywna" utrwala – tak u poddanej jej osoby jak i w społeczeństwie – przekonanie, że nieheteroseksualność jest cechą złą i wymagającą zmiany. Prowadzi to do pogłębienia homofobii, a u osób poddanych tej terapii" zwiększa poczucie odrzucenia, obniżonej wartości, wstrętu do samych siebie. Zamiast pomóc (ludzie pokroju J. Nicolosiego twierdzą, że motywuje ich chęć pomocy osobom LGB) ?terapia? prowadzi do krzywdy i nieszczęścia.

SPR przyłącza się do protestu Stowarzyszenia Dni Równości i Tolerancji, który został skierowany do władz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ws. konferencji J. Nicolosiego. Uważamy, że uczelnia medyczna nie może – choćby pośrednio, udostępniając salę konferencyjną – legitymizować pseudonaukowej, homofobicznej szarlatanerii. Z tego względu domagamy się od Fundacji Uniwersytetu Medycznego, której Biuro Organizacji Konferencji i Zjazdów odpowiada za konferencję, aby odbyła się ona poza terenem uczelni.

List wysłany przez SPR
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - protes
Adobe Acrobat Document 45.3 KB