GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Oświadczenie – Wybory 2011

Oświadczenie Stowarzyszenia „Pracownia Różnorodności” z okazji zbliżających się wyborów parlamentarnych 2011:

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu, Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” oznajmia, że nie udziela swojego poparcia żadnej sile politycznej, partii ani komitetowi wyborczemu. „Pracownia Różnorodności” zrzesza ludzi o różnych poglądach politycznych. Naszymi nadrzędnymi celami są likwidacja homofobii oraz równouprawnienie i emancypacja osób LGBTQ w Polsce. Także w okresie kampanii wyborczej skupiamy się na realizacji tych celów. Z tego względu nie popieramy żadnej opcji politycznej natomiast obserwujemy i oceniamy je wszystkie przez pryzmat możliwości wspólnej realizacji naszych celów statutowych. Jednocześnie deklarujemy pełną gotowość do współpracy z każdą opcją polityczną i jej reprezentacją we władzach publicznych, która opowiada się za walką z homofobią oraz równouprawnieniem i emancypacją osób LGBTQ w naszym kraju.

Doceniając doniosłe znaczenie mechanizmu wyborów dla funkcjonowania demokratycznego ustroju gorąco zachęcamy wszystkie osoby uprawnione do głosowania do udziału w nadchodzących wyborach. Polska jest domem wszystkich mieszkających tu ludzi – także tych, których dotykają wykluczenie, dyskryminacja i nierówne traktowanie. Udział w wyborach jest kluczowy dla kształtowania wyglądu tego wspólnego domu na kolejne lata. Z tych względów namawiamy, aby głosowanie zostało w każdym przypadku poprzedzone samodzielną i wnikliwą analizą oferty oraz wiarygodności poszczególnych komitetów wyborczych, ich programów oraz osób kandydujących. Jednocześnie – kierując się zapisami naszego statutu – zachęcamy do głosowania w sposób, który zwiększy udział grup do tej pory słabo reprezentowanych we władzach publicznych pochodzących z wyboru – takich jak kobiety i osoby LGBTQ.

Za i w imieniu Stowarzyszenia

Zarząd