GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR przyjęte do IGLYO!

Na dzisiejszym posiedzeniu w Paryżu zarząd Międzynarodowej Organizacji Młodzieżowej i Studenckiej Gejów i Lesbijek (IGLYO) przyjął w poczet swoich organizacji członkowskich Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności”.

IGLYO zrzesza prawie 80 organizacji zajmujących się działaniami na rzecz osób LGBTQ z obszaru europejskiego – od Portugalii po Gruzję, od Irlandii po Izrael i Turcję. IGLYO umożliwia organizacjom członkowskim wspólne działania na skalę europejską, ułatwia im wymianę doświadczeń oraz pomaga zwiększać potencjał, koncentrując się przy tym na potrzebach osób młodych. Dzięki członkostwu w IGLYO Pracownia Różnorodności uzyskuje dostęp do cennych szkoleń i warsztatów – otwartych zwłaszcza dla młodzieży działającej w ruchu LGBTQ. SPR zamierza czerpać z bogatej wiedzy i wieloletniego doświadczenia zagranicznych organizacji LGBTQ zrzeszonych w IGLYO, by jak najlepiej wypełniać swoją misję w Polsce.

Organizacje zrzeszone w IGLYO reprezentują różnorodność kontynentu. Obok nowopowstałych, kilkunastoosobowych organizacji, do IGLYO należą też m.in. założony w 1922 brytyjski związek studencki NUS, który prowadzi wiele kampanii na rzecz równości osób LGBTQ, a do którego należy ponad sześć milionów osób, czy holenderska federacja COC Nederlanden, najstarsza na świecie organizacja LGBTQ. Przyjęcie do tego grona jest dla SPR nie tylko wielką szansą, ale także zaszczytem.

Pracownia Różnorodności jest czwartą – po Stowarzyszeniu „Lambda-Warszawa”, Stowarzyszeniu „Kampania Przeciw Homofobii” i Fundacji Trans-Fuzja – polską organizacją przyjętą do IGLYO.