GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Homofobia na stronie Żar – burmistrz wyjaśnia

W maju akcja "Miłość Nie Wyklucza" zawitała do Żar. Wkrótce potem na miejskiej stronie pojawił się homofobiczny komentarz. Potem nastąpiła jego moderacja i dwie odpowiedzi władz Żar. SPR otrzymało w tej sprawie wyjaśnienia burmistrza Żar.

"Niemoralna sodomia na ulicach miasta.
Zastanawia mnie fakt dlaczego miasto zezwoliło na wywieszenie w pobliżu jednego z żarskich gimnazjów wielkiego billboardu z wizerunkiem par homoseksualnych. Codziennie w dni powszednie setki młodych ludzi jest narażonych na nieetyczną promocję zboczeń. Jest regulamin, który mówi, że treść ogłoszeń nie może przekraczać norm etyczno-moralnych. Społeczeństwo nie życzy sobie tego typu obrazków w naszym pięknym mieście. Po co to wieszać na ulicach? Sprawa sypialniana przeciętnego Kowalskiego powinna pozostawać w sypialni, a nie wychodzić na ulicę i demoralizować młodzież. Homoseksualizm to obrzydlistwo i zjawisko sprzeczne z naturą. Szanowny Panie Burmistrzu, nawet koza z kozą tego nie robią."

Powyższy tekst zamieszczono anonimowo na stronie www.zary.pl – na początku maja. Był to komentarz do billboardu akcji "Miłość Nie Wyklucza", wspieranej przez szereg organizacji (w tym SPR) i osób prywatnych. Po kilku dniach wpis na w/w stronie uległ moderacji – usunięto treść po słowach "par homoseksualnych". Pojawiła się też odpowiedź urzędu miasta – zakończona zdaniem:

"Urząd Miejski nie może nakazać zdjęcia tego bilbordu, chociaż z jego przesłaniem też się nie zgadza."

A jeszcze później dodano następujący tekst:

"W związku z burzliwą dyskusją, w reperkusji na zamieszczoną odpowiedź na Forum internetowym Urzędu Miejskiego, pragnę zapewnić, że daleki jestem od jakiejkolwiek dyskryminacji. Stojąc na straży przestrzegania Konstytucji zapewniam, iż każdy Mieszkaniec niezależnie od poglądów politycznych, wyznaniowych, społecznych jest i będzie traktowany z należytym szacunkiem.
Wszystkich dotkniętych udzieloną odpowiedzią, przepraszam i zapewniam o dodaniu wszelkiej staranności oraz rzetelności w formułowaniu stanowisk Urzędu.
Wacław Maciuszonek
 Burmistrz Miasta"

W połowie maja SPR poprosiło burmistrza Żar o odpowiedź na kilka pytań związanych z publikacjami na stronie www.zary.pl. W zestawieniu z otrzymanymi wczoraj odpowiedziami pana Wacława Maciuszonka, wygląda to jak niżej.

  • Zgodnie z informacją na stronie www.zary.pl "pytania zawierające treści uznane powszechnie za wulgarne, obraźliwe, oszczercze wobec innych, dyskryminujące, propagujące przemoc, zawiązane z pornografią będą usunięte lub poddane moderacji". Jak to zatem możliwe, że doszło do publikacji zapytania zawierającego treści obraźliwe i pomówienia pod adresem osób homoseksualnych? Czemu nie nastąpiło jego usunięcie lub moderacja przed opublikowaniem? Treść zapytania opublikowano łącznie z odpowiedzią, co oznacza, że nie nastąpiło to automatycznie po przesłaniu zapytania do urzędu.Odpowiedź pana burmistrza W. Maciuszonka [pisownia oryginalna]:"Kierując się konstytucyjną wolnością słowa pierwotny tekst na oficjalnym internetowym forum ratusza nie został moderowany, gdyż nie nawoływał do przemocy lub popełnienia przestępstwa lub dyskryminacji. Wypowiedź uznano za niegrzeczną formę wyrażenia własnego poglądu na formę i treść billboardu, który został umieszczony na prywatnym terenie. Po otrzymaniu kolejnych monitów mailowych, z których można było uzyskać podejrzenie o nawoływaniu do nienawiści podjęto niezwłoczną decyzję o moderacji wszystkich pytań kierowanych na urzędowe forum ratusza w celu usunięcia z niech określeń wulgarnych, obraźliwych, oszczerczych, zniesławiających, dyskryminujących i propagujących przemoc."
  • Jaka osoba – z imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska – przygotowała odpowiedź na przedmiotowe zapytanie? Na to pytanie pan burmistrz W. Maciuszonek nie odpowiedział.
  • Czyje stanowisko wyraża zdanie "Urząd Miejski nie może nakazać zdjęcia tego bilbordu, chociaż z jego przesłaniem też się nie zgadza" – Burmistrza Żar, Rady Miejskiej Żar, osoby, która przygotowała odpowiedź czy jeszcze kogoś innego? Jak należy je rozumieć w kontekście dodanej później treści, zgodnie z którą "każdy Mieszkaniec niezależnie od poglądów politycznych, wyznaniowych, społecznych jest i będzie traktowany z należytym szacunkiem" oraz w kontekście Pana zapewnienia "o dodaniu wszelkiej staranności oraz rzetelności w formułowaniu stanowisk Urzędu"?
    Odpowiedź pana burmistrza W. Maciuszonka [pisownia oryginalna]:

"Aby zapewnić, jaki był cel dotychczasowych publikacji, a jednocześnie zapobiec, że w przyszłości zamieszczaniu na forum internetowym treści wolnych od jakichkolwiek form dyskryminujących, Burmistrz Miasta Żary przepraszając wyraził ostateczne stanowisko, które należy uznać za stanowisko organu gminy i wszystkich urzędników miejskich.
 Sformułowanie o przestrzeganiu konstytucji w sposób ogólny odnosi się do działania w granicach prawa i stanowi zapewnienie, że przestrzeganie norm prawnych będzie stanowiło podstawę do podejmowania działań również w zakresie wypowiedzi, do których mają dostęp internauci."

Pismo SPR z prośbą o wyjaśnienia
14-05-11-Żary-wezwanie burmistrza do wyj
Adobe Acrobat Document 48.1 KB
Odpowiedź burmistrza
Żary-wyjasnienia-burmistrza.jpg
JPG Image 875.8 KB