GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Grabicka i Pięta do Komisji Etyki Poselskiej m.in. za "gejowską pałkę"

SPR skierowało wnioski do Komisji Etyki Poselskiej przeciw Stanisławowi Pięcie (PiS) i jego partyjnej koleżance, Krystynie Grabickiej, za ich homofobiczne wypowiedzi z sejmowej dyskusji 15 lipca.

 

Pracownia Różnorodności chce, żeby Komisja oceniła wypowiedzi, które padły podczas niedawnej dyskusji nad projektem rozszerzającym ochronę, jaką prawo karne daje przed przestępstwami z nienawiści, na czyny na tle orientacji seksualnej, płci, tożsamości płciowej, wieku oraz niepełnej sprawności.

W ostatnią środę S. Pięta "błysnął" m.in. określeniem projektu nowelizacji mianem "gejowskiej pałki na normalnych ludzi, którzy mają odwagę bronić religii, praw rodziny i dobrych obyczajów", zakwestionował również istnienie orientacji seksualnych: "wyodrębnienie orientacji seksualnych to próba postawienia znaku równości między tym, co jest normą, naturą i porządkiem, a tym, co jest dewiacją, wybrykiem natury i destrukcją porządku". S. Pięta zgrabnie nawiązał tymi słowami do swojej interpelacji numer 12370 z 19 października 2009 roku, w której zestawił ze sobą homoseksualność, zoofilię, pedofilię i nekrofilię, a ponadto nazwał homoseksualność "dewiacją". Za tamte słowa S. Pięta został oskarżony o przestępstwo z art. 212 § 2 kodeksu karnego (zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania - interpelacja została opublikowana w internecie, była też szeroko omawiana w innych mediach), sprawę rozpatruje Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia II Wydział Karny, a w Sejmie czeka na rozpoznanie wniosek o uchylenie S. Pięcie immunitetu.

Na razie SPR ogranicza się do wniosku do Komisji Etyki Poselskiej. Oprócz sprawy S. Pięty Pracownia Różnorodności skierowała też do komisji wniosek o zbadanie wypowiedzi K. Grabickiej (PiS), która w trakcie dyskusji nad projektem nowelizacji powiedziała: "Czy pan poseł wnioskodawca nie dąży do afirmacji zaburzeń seksualnych? I ostatnie pytanie. Czy nie jest nadmiernym nadużyciem mieszanie zapisów dotyczących osób niepełnosprawnych czy starszych z zapisami dotyczącymi homoseksualistów?"