GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Przestępstwa z nienawiści w Polsce – publikacja pokonferencyjna

17 maja 2011 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMK odbyła się konferencja naukowa "Przestępstwa z nienawiści w Polsce", zorganizowana dzięki wsparciu berlińskiej fundacji "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft". Prezentujemy wersję elektroniczną przygotowanej właśnie publikacji pokonferencyjnej.

Ściągnij 6 części publikacji w jednym pliku ZIP do samodzielnego rozpakowania:

Zbiór 6 części publikacji w jednym pliku ZIP
zbior_czesci_publikacji_pokonferencyjnej
compressed file archive 861.9 KB

Na publikację składają się następujące teksty:

 • Mateusz Woiński (Katedra Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie):
  O pojęciu ”przestępstwa nienawiści” (”hate crime”)
O pojęciu ”przestępstwa nienawiści” (”hate crime”)
Publikacja-pokonferencyjna-Mateusz-Woińs
Adobe Acrobat Document 134.7 KB
 • Irmina Pacho (Helsińska Fundacja Praw Człowieka):
  Przestępstwa z nienawiści na tle przynależności rasowej
Przestępstwa z nienwawiści na tle przynalezności rasowej
Publikacja-pokonferencyjna-Irmina-Pacho-
Adobe Acrobat Document 119.0 KB
 • mec. Stefan Cieśla (Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii):
  Co pokazuje orzecznictwo
Co pokazuje orzecznictwo
Publikacja-pokonferencyjna-Stefan-Cieśla
Adobe Acrobat Document 94.8 KB
 • Renata Durda (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"):
  Dyskryminacja i przemoc wobec osób starszych
Dyskryminacja i przemoc wobec osób starszych
Publikacja-pokonferencyjna-Renata-Durda-
Adobe Acrobat Document 86.3 KB
 • Jana Świerszcz (Stowarzyszenie "Kampania Przeciw Homofobii"):
  Badania nad przemocą motywowaną homofobią
Publikacja-pokonferencyjna-Jan-Świerszcz
Adobe Acrobat Document 123.0 KB

Publikację uzupełniają:

 • projekt nowelizacji kodeksu karnego (złożony w Sejmie 18 kwietnia 2011 roku)
Projekt nowelizacji kodeksu karnego
Publikacja-pokonferencyjna-Projekt-nowel
Adobe Acrobat Document 254.5 KB
 • oraz zapis panelu dyskusyjnego
  z udziałem:
  - prof. Mariana Filara (Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika),
  - prok. Edyty Petryny (Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej),
  - Tomasza Rychlińskiego (Zespół Prawa Karnego Biura Rzeczniczki Praw Obywatelskich),
  - Przemysława Szczepłockiego (moderacja).
Zapis panelu dyskusyjnego
Publikacja-pokonferencyjna-Zapis-panelu-
Adobe Acrobat Document 204.8 KB

Dzięki wsparciu finansowemu fundacji "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" ukończona publikacja pokonferencyjna niebawem ukaże się drukiem.