GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR analizuje „wspólne pożycie” dla Rzeczniczek

Pracownia Różnorodności przekazała Rzeczniczce Praw Obywatelskich i Rzeczniczce Praw Pacjenta obszerną analizę pojęcia "wspólnego pożycia", które występuje w polskim prawie. Wniosek jest ponury: "wspólne pożycie" dotyczy tylko par osób różnej płci. Pary jednopłciowe pozbawione są nawet szczątkowego uznania przez prawo.

Podczas ostatniego spotkania RPO z organizacjami LGBTQ, w którym udział wzięła Rzeczniczka Praw Pacjenta, pojawił się wątek prawnego terminu "pozostawania we wspólnym pożyciu" (w języku potocznym oznacza on konkubinat). Rzeczniczki poruszyły ten temat w odniesieniu do prawa informacji o stanie zdrowia nieprzytomnej osoby (zgodnie z przepisami, osoba pozostająca z nieprzytomnym pacjentem lub nieprzytomną pacjentką we wspólnym pożyciu otrzymuje informację o: jej stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu). Przedstawiciel SPR zwrócił wówczas uwagę, że pojęcie "pozostawania we wspólnym pożyciu" pojawia się w polskim prawie nie tylko w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz że sądy konsekwentnie uważają, że pojęcie to odnosi się tylko do osób różnej płci. Pozbawia to pary jednopłciowe nawet tych nielicznych uprawnień, z których korzystają osoby w konkubinacie. Po spotkaniu z Rzeczniczkami SPR przygotowało analizę ustawodawstwa, orzecznictwa sądów oraz piśmiennictwa naukowego w tym zakresie. Liczymy, że przedmiotowa analiza pozwoli obu Rzeczniczkom zrozumieć skalę wykluczenia prawnego, z jakim spotykają się osoby nieheteroseksualne; mamy też nadzieję, że obie Rzeczniczki pomogą organizacjom LGBTQ zmienić ten stan rzeczy.

Pismo SPR do RPO i RPP
Pismo-SPR-do-RPO-i-RPP-12.06.2011.pdf
Adobe Acrobat Document 103.0 KB