GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Parada Równości 2011: SPR się bawi i pomaga innym

Sobotnia Parada Równości odbyła się z małym udziałem SPR: nasza "delegacja" dzielnie pomagała przy noszeniu transparentów i wielkiej tęczowej flagi oraz rozdawaniu ulotek "Miłość Nie Wyklucza", bawiąc się przy tym znakomicie.

To był – podobnie jak poprzednie – "pracowity" udział w Paradzie. Osoby należące do SPR, które wzięły udział w dorocznym święcie osób LGBTQ, nie ograniczyły się do obecności w barwnym i pięknym korowodzie, ale pomagały w nim. Część z nas – u boku ludzi z Lambdy Bydgoszcz, Lambdy Warszawa, Kampanii Przeciw Homofobii, Otwartego Forum oraz Fundacji Równości – pomagała w niesieniu transparentów kampanii "Miłość Nie Wyklucza" przygotowanych przez grupę Tel Aviv. Zarówno duży transparent znany z ubiegłego roku jak i nowy, nieco mniejszy transparent przygotowany na Paradę Równości 2011 ("Chcemy ustawy o związkach partnerskich, a nie spółki cywilnej") pojawiły się we wszystkich relacjach medialnych z przemarszu. Ludzie z SPR – dla części była to pierwsza Parada w życiu – pomagali też przy niesieniu wielkiej tęczowej flagi, którą na Paradę tradycyjnie przyniosła Lambda Warszawa.

Parada Równości to zawsze ważne wydarzenie oraz cenne doświadczenie – niezależnie od tego, przy jakiej odbywa się pogodzie i kto ją organizuje. Nasze wrażenia trudno ująć w spójną, konsekwentną relację, która oddawałaby to, co czujemy i myślimy o Paradzie. Łatwiej nam wyrazić to krótką sekwencją zdjęć, które pokazują to wydarzenie jako nasyconą kolorami i pozytywnymi emocjami pokojową manifestację na rzecz osób LGBTQ.