GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

List do znakomitego karnisty

prof. Piotr Kruszyński
prof. Piotr Kruszyński

Nawiązując do wypowiedzi prof. Piotra Kruszyńskiego udzielonej PAP Pracownia Różnorodności wysłała do niego obszerny list przekonując do pomysłu nowelizacji kodeksu karnego.

 

Prof. Piotr Kruszyński to znakomity polski karnista, dyrektor Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, a przy tym wzięty adwokat, który był obrońcą w głośnych sprawach sądowych. Kilka dni temu prof. P. Kruszyński skomentował dla Polskiej Agencji Prasowej wystąpienie helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. rozszerzenia ochrony przed przestępstwami z nienawiści na osoby LGBTQ. W swojej wypowiedzi naukowiec stwierdził: "Rozszerzenie wskazywanych zapisów to nie jest dobra droga, jest to przejaw myślenia życzeniowego, że jak zmieni się przepis, to nastąpi poprawa" oraz dodał: "Osoba, która sama wytacza sprawę, zabiega o swoje interesy i ukaranie sprawcy, tymczasem przez organy ścigania sprawy takie mogą być traktowane jako drobne".

Pracownia Różnorodności, która – razem z innymi organizacjami LGBTQ oraz antydyskryminacyjnymi – popiera projekt nowelizacji kodeksu karnego zmierzający zrównania ochrony przed hate crimes dla różnych grup społecznych, napisała długi list do prof. P. Kruszyńskiego. Wymieniono w nim argumenty za wprowadzeniem jednolitej i równej dla różnych osób i grup ochrony przed przestępstwami z nienawiści.

Przesłany list
Piotr-Kruszyński-ws.-depeszy-PAP.pdf
Adobe Acrobat Document 64.9 KB