GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Po konferencji wzrost poparcia dla nowelizacji

Pozytywnym wynikiem zakończyła się wtorkowa, zorganizowana przez SPR, konferencja naukowa "Przestępstwa z nienawiści w Polsce", która miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Kierunek zmian w kodeksie karnym może liczyć na poparcie m.in. Prokuratury Generalnej, Biura Rzeczniczki Praw Obywatelskich oraz prof. Mariana Filara.

 

Referaty i wystąpienia na temat specyfiki przestępstw z nienawiści oraz przestępstw motywowanych uprzedzeniami na tle rasowym, etnicznym i narodowym, a także na tle wieku i orientacji seksualnej zostały przedstawione przez osoby reprezentujące pozarządowe organizacje walczące z dyskryminacją - Irminę Pacho z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Jana Świerszcza z Kampanii Przeciw Homofobii, mec. Stefana Cieślę ze Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" i Renatę Durdę z Pogotowia "Niebieska Linia". Z przyczyn zdrowotnych nie dotarła na konferencję Anna Lipowska-Teutsch z Towarzystwa Interwencji Kryzysowej; jej referat poświęcony przestępczości motywowanej uprzedzeniami na tle płci zostanie włączony do publikacji pokonferencyjnej.

Konferencja nieprzypadkowo odbyła się 17 maja, w Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii. Kodeks karny odmiennie traktuje przestępstwa motywowane rasizmem, ksenofobią i uprzedzeniami na tle wyznaniowym, a inaczej wszystkie pozostałe, w tym motywowane homofobią. Za "kodeksowe" przestępstwa z nienawiści kary są wyższe, a ściganiem i oskarżaniem zajmują się Policja i prokuratura. W pozostałych przypadkach kary są niższe a ściganie trzeba inicjować i prowadzić samodzielnie, na podstawie prywatnego aktu oskarżenia - mówi Przemek Szczepłocki z SPR. Nie ma żadnego powodu, dla którego niektóre grupy społeczne mają być lepiej chronione, a np. osoby z niepełną sprawnością albo osoby starsze - gorzej czy de facto wcale. W tej chwili prawo mówi m.in. osobom LGBT "radźcie sobie samodzielnie" - znajdźcie ludzi, którzy was skrzywdzili, zgromadźcie dowody, napiszcie akt oskarżenia, zapłaćcie za niego i chodźcie na rozprawy. Czas skończyć z taką "ochroną"!

Podczas panelu dyskusyjnego zarówno ze strony prof. M. Filara jak i prok. Edyty Petryny (Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej) oraz Tomasza Rychlińskiego (Zespół Prawa Karnego Biura Rzeczniczki Praw Obywatelskich) padły jednoznaczne deklaracje poparcia dla rozszerzenia kodeksowego katalogu przesłanek ochrony przez przestępstwami z nienawiści o: wiek, płeć, niepełną sprawność, tożsamość płciową oraz orientację seksualną. Doszło też do dyskusji nt. usytuowania przesłanek ochrony - prof. M. Filar poddał debacie pomysł przeniesienia ich do części ogólnej kodeksu karnego i rozszerzenia ich stosowania na wszystkie typy przestępstw jako okoliczności ustawowo zwiększającej wymiar kary. Ponadto prof. M. Filar - który jest posłem i przewodniczącym sejmowej Podkomisji Stałej ds. Reformy Prawa Karnego – zadeklarował, że będzie wspierał projekt nowelizacji kodeksu karnego podczas sejmowych prac nad nim.

Wszystkie referaty i wystąpienia konferencyjne, projekt nowelizacji kodeksu karnego a także zapis panelu dyskusyjnego zostaną umieszczone w publikacji pokonferencyjnej. Publikacja zostanie rozesłana m.in. do wszystkich posłów, posłanek, senatorek i senatorów a ponadto do szeregu instytucji publicznych i uczelni. Publikację - podobnie jak konferencję - finansuje berlińska Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" (Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft").