GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Nawet bigamii nie popełnisz?

Art. 206 kodeksu karnego: "Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Kłopoty z prawem murowane? No, chyba że jedno z tych małżeństw jest jednopłciowe.

 

W czerwcu 2010 roku SPR postanowiło sprawdzić, jak polski system prawny - znany z konsekwentnego udawania, że osoby tej samej płci nie tworzą żadnych związków wartych dostrzeżenia i uznania - zareaguje na małżeństwo jednopłciowe w kontekście bigamii. Z wcześniejszych doświadczeń wiemy, że władze i instytucje publiczne stoją na stanowisku, że dwie osoby tej samej płci nie zasługują nawet na uznanie ich za konkubinat. Co jednak, gdyby jakaś osoba zawarła małżeństwo jednopłciowe lub związek partnerski (z osobą tej samej płci) w innym kraju a następnie małżeństwo różnopłciowe w Polsce? Czy także wówczas państwo udawałoby, że nic się nie stało?

SPR wysłało w tej sprawie pytania do urzędów stanu cywilnego oraz prokuratur w Bydgoszczy, Gdańsku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu oraz Włocławku. Tylko część z nich odpowiedziała. Te, które to zrobiły, stwierdziły, że nie miały dotąd takiego przypadku, że nie chcą spekulować, czy uznałyby taką sytuację za bigamię i sugerowały, żeby z pytaniem zwrócić się do Rzeczniczki Praw Obywatelskich lub do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (które trzyma pieczę nad urzędami stanu cywilnego). SPR poszło tym tropem.

Niestety – pomimo monitów – Rzeczniczka Praw Obywatelskich nie udzieliła SPR jakiejkolwiek odpowiedzi. MSWiA stwierdziło, że zawarcie związku małżeńskiego lub partnerskiego z osobą tej samej płci nie powoduje zmiany stanu cywilnego, bo żadne z tych zdarzeń nie jest ustawową przesłanką wpisu do ksiąg stanu cywilnego. Jednocześnie MSWiA poprosiło o zajęcie stanowiska Ministerstwo Sprawiedliwości. Na odpowiedź przyszło nam czekać aż osiem miesięcy - jak wyjaśniono, było to spowodowane "spiętrzeniem zadań wykonywanych przez Departament Legislacyjno-Prawny" ministerstwa. Sama odpowiedź nie pozostawia wątpliwości: wcześniejszy (nierozwiązany) związek partnerski lub małżeński z osobą tej samej płci nie jest ani przeszkodą w zawarciu małżeństwa w Polsce ani przesłanką popełnienia bigamii - w przypadku zawarcia małżeństwa w Polsce. Odpadł zatem kolejny potencjalny "punkt zaczepienia" w staraniach o dostrzeżenie przez polskie państwo i prawo, że osoby tej samej płci tworzą trwałe związki, które wymagają prawnego uznania i uregulowania.

Pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-DSO-pismo-z-19.07.2010.pdf
Adobe Acrobat Document 48.0 KB
Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości
Ministerstwo-Sprawiedliwości-pismo-z-30.
Adobe Acrobat Document 515.0 KB