GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Los oskarżonego S. Pięty w rękach Sejmu

Dziś w Sejmie złożony został wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Stanisławowi Pięcie (PiS), autorowi homofobicznej interpelacji, w której zrównał ze sobą homoseksualność, zoofilię, pedofilię i nekrofilię. Stało się to możliwe dopiero teraz, bo jeszcze jesienią warszawski sąd uznał, że posła w ogóle nie można sądzić.

 

Perypetie z posłem S. Piętą zaczęły się w lutym 2010 roku, kiedy odmówił on przeprosin za swoją obelżywą i homofobiczną interpelację. Choć zniesławił w niej wszystkie osoby homoseksualne - m.in. nazywając homoseksualność "dewiacją" i "zboczeniem" oraz zrównując ją z zoofilią, pedofilią oraz nekrofilią - Prokuratura Rejonowa dla Warszawy Śródmieścia uznała, że w tej sprawie nie ma tzw. interesu społecznego (kwiecień 2010 roku). W efekcie prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia przeciw posłowi i pozostawiła jego ściganie osobom, które poczuły się zniesławione i chcą wnieść tzw. prywatny akt oskarżenia (komplementowano przy tym argumentację użytą w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez SPR). Analogiczny punkt widzenia zaprezentowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, do której SPR zażaliło się na decyzję prokuratury rejonowej (lipiec 2010 roku).

W październiku 2010 roku do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia trafił prywatny akt oskarżenia przygotowany przez prawnika SPR, Przemka Szczepłockiego. W Pracowni Różnorodności spodziewano się wówczas, że sąd przyjmie sprawę, nada jej numer a następnie poleci oskarżycielowi prywatnemu wystąpić do Sejmu o uchylenie immunitetu oskarżonemu. Tymczasem sąd bardzo szybko umorzył postępowanie - stwierdzając, że za przestępstwo prywatnoskargowe (takie jak zniesławienie) popełnione przez posła w związku wykonywaniem przez niego mandatu (czyli m.in. w ramach interpelacji) nie może on być w ogóle pociągnięty do odpowiedzialności. Z taką decyzją nie zgodził się oskarżyciel prywatny. W zażaleniu (listopad 2010 roku) stwierdzono m.in., że tylko Sejm - a nie sąd - może rozstrzygać, czy poseł może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za jakiekolwiek przestępstwo, w tym ścigane z oskarżenia prywatnego. Z taką argumentacją zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie, uchylając decyzję Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia i nakazując mu wezwać oskarżyciela prywatnego do złożenia w Sejmie wniosku o uchylenie immunitetu oskarżonemu Pięcie (marzec 2011 roku). Oskarżyciel prywatny dokonał tego dzisiaj, od razu powiadamiając o tym sąd. Los oskarżonego S. Pięty jest teraz w rękach Sejmu.

23.03.2010 – Odmowa wszczęcia śledztwa – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
Prokuratura-Rejonowa-odmowa-wszczęcia-23
Adobe Acrobat Document 747.7 KB
01.07.2010 – Odmowa wszczęcia śledztwa – Prokuratura Okręgowa w Warszawie
Prokuratura-Okręgowa-odmowa-wszczęcia-01
Adobe Acrobat Document 484.5 KB
12.11.2010 – Postanowienie Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście
SR-Wawa-śródmieście-postanowienie-12.11.
Adobe Acrobat Document 281.4 KB
08.03.2011 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie
SO-Warszawa-postanowienie-08.03.2011.pdf
Adobe Acrobat Document 217.4 KB