GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR zaprasza na konferencję naukową "Przestępstwa z nienawiści w Polsce"

Konferencja zaplanowana na 17 maja 2011 jest elementem debaty nad przestępstwami z nienawiści (hate crimes), w tym przestępstwami wymierzonymi w osoby LGBTQ, oraz wykrywaniem i zwalczeniem tej przestępczości. Organizowane przez SPR wydarzenie odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UMK; opiekę naukową sprawuje prof. Marian Filar.

Czym są przestępstwa motywowane uprzedzeniami, zwane też przestępstwami z nienawiści? Jakie formy takiej dyskryminacji są w Polsce karalne, a jakie nie? Które grupy społeczne korzystają z ochrony prawnej przed taką przestępczością, które tej ochrony nie mają, z czego to wynika i czy powinno to tak zostać? Jak faktycznie wygląda ściganie przestępstw z nienawiści w Polsce ? ile i jakich przypadków jest zgłaszanych rocznie? Jak sytuację grup dyskryminowanych widzą organizacje prawnoczłowiecze i antydyskryminacyjne? Jak przedstawia się sytuacja osób LGBTQ na tle innych grup dyskryminowanych ? jaką ochronę zapewnia im prawo, jak z niej korzystają, czy jest to ochrona wystarczająca? Co można zrobić, żeby poprawić obecną sytuację? Czy projekt nowelizacji kodeksu karnego przygotowany w Toruniu jest odpowiednią reakcją na dzisiejszy poziom przestępczości? Nad odpowiedziami na te i szereg innych pytań będziemy dyskutować podczas konferencji naukowej "Przestępstwa z nienawiści w Polsce", którą SPR - dzięki uprzejmej gościnie władz dziekańskich - organizuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Termin wydarzenia został wybrany nieprzypadkowo: 17 maja to Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii (International Day Against Homophobia; IDAHO). Konferencję finansuje fundacja EVZ z Berlina (Stiftung  "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"; www.stiftung-evz.de).

Poniżej przedstawiamy planowany program konferencji; o jego zmianach i uszczegółowieniu będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej. Udział w konferencji jest bezpłatny - każda zainteresowana osoba udziałem może odwiedzić konferencję, przyłączyć się do dyskusji, w tym zadawać pytania po zakończeniu prelekcji i wykładów.

10:00 – otwarcie konferencji
10:10 - wykład inauguracyjny – "Przestępstwa z nienawiści – charakterystyka zjawiska"
10:40 – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, wykład "Przestępstwa z nienawiści na tle przynależności rasowej"
11:10 – Stowarzyszenie "Otwarta Rzeczpospolita", wykład "Przestępstwa z nienawiści na tle przynależności etnicznej i narodowej"
11:40 – Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, wykład "Przestępstwa na tle płci na przykładzie przestępstw wymierzonych w kobiety"
12:10 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", wykład "Przestępstwa na tle wieku na przykładzie przestępstw wymierzonych w osoby starsze"
12:40 – Stowarzyszenie "Kampania Przeciw Homofobii", wykład "Przestępstwa na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej"
13:10 – przerwa kawowa
13:40 – prezentacja projektu nowelizacji kodeksu karnego w zakresie przestępstw z nienawiści
13:50 – panel dyskusyjny
15:50 – zamknięcie konferencji